Підрозділи кафедри нафтогазової інженерії та зварювання (секції, лабораторії)

1. Міжгалузева науково-дослідна лабораторія діагностики напруженого стану трубопроводів.

Діяльність лабораторії передбачає:

 • розроблення методик для діагностування напруженого стану в зоні зварних з’єднань магістральних нафтогазопроводів тривалої експлуатації;
 • забезпечення матеріальної бази для підготовки дипломних проектів та магістерських кваліфікаційних робіт за результатами науково-дослідницької роботи студентів кафедри ЗВДВ.
 • розроблення у рамках теорії оболонок математичних моделей, що описують осесиметричний напружено-деформований стан зварних з’єднань елементів оболонкових конструкцій (магістральних, технологічних та промислових трубопроводів, циліндричних резервуарів для збереження рідин та газів, цистерн залізничного та автомобільного транспорту, котлів, апаратів нафтохімічної промисловості, тощо), зумовлений дією несумісних залишкових зварювальних деформацій;
 • побудова розв’язків задач механіки оболонок під дією локальних полів залишкових деформацій і на їх основі та експериментальної інформації, яку можна здобути неруйнівними методами, розробка алгоритмів відтворення просторового розподілу залишкових напружень в зварних з’єднаннях конструкцій та споруд тривалої експлуатації;
 • створення комплексу вимірювального та метрологічного устаткування, що включає різнотовщинні зварні з’єднання труб тривалої експлуатації для тарування вимірювальних приладів і уточнення методик визначення усереднених характеристик напруженого стану.

2. Регіональні навчально-наукові центри виробників сучасного зварювального обладнання «ВАТ Сімферопольський моторний завод» та «ВАТ Каховський завод електрозварювального устаткування».

Центри обладнані сучасними зварювальними установками та матеріалами. Завдання центру:

 • навчання студентів та спеціалістів зварювального виробництва;
 • ознайомлення із зварювальним обладнанням вітчизняних заводів-виробників;
 • демонстрація та дослідження зварювальних процесів та обладнання для їх забезпечення;
 • методичне забезпечення та сприяння у розробці технологічних процесів зварювання;
 • наплавлення та оцінки якості зварних з’єднань;
 • теоретичні та практичні рекомендації щодо встановлення, функціонування та ремонту обладнання.

3. Лабораторії та навчальні центри кафедри:

 • лабораторія комп’ютерних технологій у зварювальному виробництві: 16 навч. корпус, 2 ауд;
 • лабораторія зміцнення деталей машин: 16 навч. корпус, 1 ауд;
 • лабораторія газотермічного напилення покрить: 17 навч. корпус, 11а ауд;
 • лабораторія металофізичних досліджень зварних з’єднань та поверхневих шарів: 16 навч. корпус, 6б ауд;
 • лабораторія дослідження працездатності зварних конструкцій: 16 навч. корпус, 4 ауд;
 • лабораторія процесів зварювання і відновлення: 16 навч. корпус, 5 ауд;
 • лабораторія газового зварювання та різання: 17 навч. корпус, 11а ауд;
 • лабораторія ручного дугового зварювання та наплавлення: 17 навч. корпус, 14 ауд;
 • лабораторія механізованого електродугового зварювання та наплавлення: 17 навч. корпус, 8 ауд;
 • лабораторія контактного зварювання: 17 навч. корпус, 10 ауд;
 • лабораторія електронно-променевого зварювання: 17 навч. корпус, 12 ауд;
 • лабораторія дослідження механічних властивостей зварних з’єднань і поверхневих шарів: 16 навч. корпус, 6а ауд;
 • лабораторія мікрозварювання та неруйнівних методів дефектоскопії зварних з’єднань і поверхневих шарів: 15 навч. корпус, 4 ауд;
 • лабораторія джерел живлення зварювальної дуги: 15 навч. корпус, 4 ауд;
 • регіональний навчально-науковий центр ВАТ «КЗЕСО»: 17 навч. корпус, 10 ауд; 15 навч. корпус, 4 ауд, тел. +38(032)258-25-95;
 • регіональний навчально-науковий центр «СІМЗ»: 17 навч. корпус, 10 ауд; 15 навч. корпус, 4 ауд, тел. +38(032)258-25-95.
 • міжгалузева науково-дослідна лабораторія діагностики напруженого стану трубопроводів: 17 навч. корпус, УІРС.

4. Громадська організація «Галицьке товариство зварників»

У 2014 році, об’єднавши наміри науково-дослідницького, виробничого та навчального кола фахівців та практиків, на базі кафедри ЗВДВ було створено за офіційно зареєстровано громадську організацію «Галицьке товариство зварників» та її молодіжне крило «Галицькі леви».

Метою діяльності організації є сприяння розвитку науково-навчальних, дослідницьких, освітніх та інших партнерських зв’язків у галузі зварювального виробництва та споріднених технологій, сприяння соціально-економічному розвитку території, розвитку малого і середнього бізнесу, залучення інвестицій. Організація активно розвивається та здійснює ряд заходів впродовж року, серед яких пріоритетними є організація практичних заходів, семінарів, форумів, конференцій, спрямованих на прискорення науково-технічного прогресу у галузі зварювання та споріднених технологій, обміну досвідом та активізації навчальних, науково-дослідницьких зв’язків. 

Саме з лютого 2013 року на кафедрі ЗВДВ функціонує студентська група «Галицькі леви», основним завданням якої є: залучення в свої лави тих, хто хоче знати більше обов’язкової програми; удосконалення практичних навиків зварювальника; робота із нормативною документацією та фаховою літературою; інтенсифікація наукової роботи; розширення профорієнтаційної роботи шляхом посилення зв’язків з училищами і школами; встановлення контактів з аналогічними групами в Україні та закордоном. Серед заходів організованих студентською групою, це проходження стажування на підприємстві «Галременерго» ПАТ «ДТЕК Західенерго»; ТзОВ «Фроніус Україна», м.Стрий; Львівському училищі дизайну і будівництва; шахті «Зарічна» ДП «Львіввугялля» Сокальського району; Інституті зварювальної і складальної техніки та Інституті матеріалознавства, м. Хемніц (Німеччина) та навчальний візит до Західносаксонської вищої школи, м. Цвікау (Німеччина).

На кафедрі з 2010 року функціонує офіційний Львівський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Товариство зварників України», який об’єднує зусилля членів Товариства для реалізації статутної мети та завдань Товариства на території, на яку поширюється діяльність осередку. Основна діяльність осередку спрямована на сприяння прискоренню науково-технічного прогресу у галузі зварювання та споріднених технологій, створення єдиної нормативної, інформаційної і інших баз, організації технічної, наукової та інженерної політики у галузі зварювального виробництва. А також: ознайомлення із вітчизняною та іноземною продукцією у галузі зварювання, сприяння у розробці технологічних процесів зварювання, наплавлення та оцінки якості зварних з¢єднань, сприяння в підготовці та розробці методичних матеріалів для ефективного управління зварювальним обладнанням. 

5. Наукові зв’язки кафедри:

 • Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України;
 • Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН України;
 • Німецьке Товариство зварювальників (DVS);
 • кафедра технічної діагностики та моніторингу факультету нафтогазопроводів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 • кафедра зварювання та променевих технологій Магдебургського університету;
 • Швейцарська академія технічних наук (ШАТН, д-р Д.Барбарис);
 • Західний науковий центр НАН України і МОН України;
 • Інститут електрозварювання, м.Глівіце, Польща;
 • Будапештський університет технологій та економіки м.Будапешт, Угорщина;
 • Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України;
 • Західносаксонська вища школа, м.Цвікау, Німеччина;
 • Інститут електрозварювання ім.Є.О. Патона НАН України;

Вищі навчальні заклади МОН України, що працюють в галузі зварювання та споріднених технологій.
Презентація про діяльність кафедри ЗВДВ.

Оновлено 6 місяців 2 тижні тому