Зустріч зі стейкхолдером: представники ІППТ і ЛОВА обговорили освітню програму «Територіальний маркетинг»

Інститут підприємництва та перспективних технологій
Фото із зустрічі в ЛОВА

Важливе значення для формування прикладних фахових компетентностей здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Територіальний маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» має співпраця з роботодавцями. Завдяки плідній командній роботі зі стейкхолдерами кафедра економіки і маркетингу відокремленого структурного підрозділу «Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»» забезпечує належне обговорення освітньо-професійної програми для врахування сучасних тенденцій розвитку громад і територій.

24 травня 2023 року відбулася зустріч гаранта ОПП «Територіальний маркетинг», доктора економічних наук, старшого дослідника, заступника директора з науково-педагогічної роботи Інституту Назарія Попадинця, студента-магістра першого року навчання Богдана Хомина і стейкхолдера, кандидата економічних наук, директора департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Степана Куйбіди. Відбувся обмін думками стосовно змісту ОПП «Територіальний маркетинг» і вимог ринку праці щодо підготовки фахівців з територіального маркетингу.

Учасники зустрічі обговорили можливості внесення змін у робочі програми дисциплін, зокрема змістивши акцент на впровадження нових тем із питань програми відновлення України у післявоєнний період. Також було обговорено пропозиції щодо проходження виробничої практики на базі департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації.