Завершились курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Львівської політехніки

Кафедра педагогіки та інноваційної освіти Львівської політехніки
Сертифікати учасників курсів

Завершились курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національного університету «Львівська політехніка», організацію, викладання і науково-методичний супровід яких забезпечує кафедра педагогіки та інноваційної освіти Інституту права, психології та інноваційної освіти.

Керівник курсів – канд. пед. наук, доцент, докторант Національного університету «Львівська політехніка» Тетяна Горохівська. Навчання відбувалось за професійною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти».

Курси підвищення кваліфікації тривали з 1 лютого до 31 травня 2021 року. Навчання проходили 192 науково-педагогічних працівники Національного університету «Львівська політехніка». За підсумками навчання видано 599 сертифікатів.

Навчальний процес курсів забезпечував професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки та інноваційної освіти. Серед викладачів – 2 доктори педагогічних наук, професори та 7 кандидатів педагогічних наук, доцентів.

Метою курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів через вдосконалення професійної педагогічної підготовки, поглиблення і розширення педагогічних знань, умінь і навичок на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Модулі, за якими відбувалось навчання

 • Базові модулі:
  • «Професійний розвиток педагога: теорія і практика» (30 год/1 кредит ECTS);
  • «Педагогічна техніка викладача» (30 год/1 кредит ECTS);
  • «Створення навчального відеоконтенту» (30 год/1 кредит ECTS).
 • Вибіркові модулі:
  • «Діяльність тьютора та ментора у закладах вищої освіти» (30 год/1 кредит ECTS);
  • «Інноваційні технології навчання у ЗВО» (30 год/1 кредит ECTS);
  • «Виховання аристократів духу – програма формування профорієнтаційної та духовної самоідентифікації» (30 год/1 кредит ECTS);
  • «Інтелектуальна власність науково-педагогічного працівника у технічному закладі вищої освіти: теоретичні аспекти та практичне використання» (30 год/1 кредит ECTS);
  • «Професійно-педагогічна мобільність викладача ЗВО» (30 год/1 кредит ECTS);
  • «Творче навчання і навчання творчості як напрям розвитку сучасної педагогіки» (30 год/1 кредит ECTS);
  • «Майстерність педагогічного спілкування» (30 год/1 кредит ECTS);
  • «Акредитаційна експертиза та особливості оцінювання якості освітніх програм» (30 год/1 кредит ECTS);
  • «Академічне письмо» (30 год/1 кредит ECTS).
Тетяна Горохівська Сертифікати учасників курсів