Викладачі Політехніки стажувалися у Вищій школі менеджменту безпеки в Кошице (Словаччина)

Кафедра вищої математики Львівської політехніки
Фото зі стажування

«Загальні та особливі риси математичної підготовки бакалаврів інженерних та економічних спеціальностей в університетах Європейського союзу» – під такою назвою з 9 по13 січня 2023 року Вища школа менеджменту безпеки у Кошице (Словаччина) провела семінар у рамках міжнародного стажування. Його тематика є актуальною з огляду на євроінтеграційну стратегію розвитку українського суспільства. Це стало поштовхом для багатьох науково-педагогічних працівників Національного університету «Львівська політехніка» взяти у ньому участь. Зокрема, тут підвищили свою кваліфікацію працівники кафедр вищої та прикладної математик, обчислювальної математики і програмування ІМФН, а також кафедри хімії та технології неорганічних речовин ІХХТ.

Про особливості систем освіти в університетах Словаччини, Польщі та Болгарії слухачів ознайомив професор Ігор Брітченко. Також тематика лекцій стосувалась організації навчального процесу в закладах вищої освіти країн ЄС, вимог до отримання наукових ступенів та посад, академічної мобільності й доброчесності, напрямів реформування університетської освіти у країнах Європейського Союзу. Викладачі ІМФН мали можливість ознайомитися з особливостями математичної підготовки бакалаврів низки університетів. У рамках семінару учасники ознайомилися з матеріально-технічною базою та бібліотечним фондом університету.

Під час лекцій відбувались жваві наукові дискусії щодо відмінностей систем вищої освіти, наукової підготовки аспірантів та докторантів в країнах ЄС та в Україні, а також організації дистанційного навчання. Учасники отримали консультації щодо визнання наукових ступенів та вчених звань у країнах ЄС, публікації матеріалів у журналах, які індексовані в наукометричних базах даних. Освітяни Львівської політехніки висловили вдячність за підтримку, а також наголосити на необхідності нарощення підтримки української освіти й науки європейськими інституціями в час розв’язаної проти України повномасштабної військової агресії.

Стажування продовжилось у дистанційній формі до 19 лютого 2023 року, успішне завершення заходу засвідчено сертифікатами.

Фото зі стажування Фото зі стажування Фото зі стажування