Вийшов друком навчальний посібник для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»

Кафедра технології органічних продуктів Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки видання

Вийшов друком навчальний посібник «Основи розробки технологічних процесів органічного синтезу» авторства доцента кафедри технології органічних продуктів Інституту хімії та хімічних технологій Львівської політехніки Юрія Хлібишина.

Посібник сформований відповідно до робочої навчальної програми дисципліни «Розроблення технологічних процесів органічного синтезу», спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», галузь знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія». Матеріал, поданий у виданні, відображає розділи та питання дисциплін, а також поєднує теоретичну складову і трактування поданих теоретичних аспектів з позицій технолога-практика.

Головна мета в галузі основного органічного синтезу полягає у створенні широкого спектру мономерів, полімерів, розчинників і початкових продуктів для виготовлення медикаментів, засобів захисту рослин та інших товарів з доступної сировини за простими й економічно вигідними методами. Водночас, через великі обсяги виробництва, ці технології мають бути екологічно безпечними.

У зв’язку з цим створення сучасної, економічно доцільної та екологічно безпечної технології виробництва продуктів основного органічного синтезу, а також принципів управління установками й виробництвами є важливим завданням хіміків-технологів різного рівня.

Також важливо відзначити, що у галузі основного органічного синтезу технології розвиваються дуже швидко. Не лише параметри і конструкції устаткування змінюються, але й самі методи виготовлення різних продуктів. Отож, необхідно готувати висококваліфікованих хіміків-технологів та постійно підвищувати кваліфікацію тих, хто вже працює у цій сфері.