Вступ-2021: З'явилися проміжні рейтинги вступників за широким конкурсом

Міністерство освіти і науки України
Ілюстрація новини

Станом на 20 липня оприлюднено проміжний рейтинг вступників, які цього року беруть участь у широкому конкурсі на молодшого бакалавра, бакалавра та наскрізного магістра, а також магістра на основі бакалавра за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право».

Переглянути його можна на сайті vstup.edebo.gov.ua

У розміщених документах кожен вступник може побачити всі заяви, подані на широкий конкурс, та відстежити своє місце в загальнодержавному рейтингу за обраними спеціальностями.

Оновлений фінальний рейтинг буде опублікований 22 липня, перед завершенням прийому заяв. 

Широкий конкурс відбувається, зокрема, за галузями знань: 

 • 17 «Електроніка та телекомунікації»;
 • 20 «Аграрні науки та продовольство»;
 • 21 «Ветеринарна медицина»;
 • 23 «Соціальна робота»;
 • 29 «Міжнародні відносини». 

А також – за міжгалузевими групами:

 • галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки»;
 • галузь знань 12 «Інформаційні технології» (крім спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»), спеціальність 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика та статистика», спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»;
 • галузі знань 13 «Механічна інженерія», 14 «Електрична інженерія», спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія».

Крім того – за підгалузевими групами:

 • спеціальності 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»;
 • предметні спеціальності 014.04 «Математика», 014.06 «Хімія», 014.08 «Фізика», 014.09 «Інформатика», 014.10 «Трудове навчання та технології», 014.15 «Природничі науки» спеціальності 014 «Середня освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»;
 • усі спеціалізації спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», крім спеціалізації 015.39 «Цифрові технології»;
 • спеціальності 031 «Релігієзнавство» та 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»;
 • спеціальності 032 «Історія та археологія» та 034 «Культурологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»;
 • спеціалізації 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька», 035.051 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська», 035.055 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька» спеціальності 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»;
 • спеціальності 053 «Психологія» та 054 «Соціологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • спеціальності 102 «Хімія», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» галузі знань 10 «Природничі науки»;
 • спеціальності 111 «Математика» та 112 «Статистика» галузі знань 11 «Математика та статистика»;
 • спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 153 «Мікро- та наносистемна техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»;
 • спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 163 «Біомедична інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»;
 • спеціальності 182 «Технології легкої промисловості», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 184 «Гірництво», 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 187 «Деревообробні та меблеві технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології».