Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Проблеми економіки та управління, том 4, номер 2, 2020

Сайт «Наукові журнали та конференції» Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки журналу

Вийшло чергове число збірника наукових праць Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Проблеми економіки та управління», том 4, номер 2, 2020.

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України та Європи. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, розв’язанням актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів в різних сферах господарювання, удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств.

У У своїх публікаціях автори значну увагу звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання.

Том 4, номер 2, 2020