Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Інформаційні системи та мережі, випуск 8, 2020

Сайт «Наукові журнали та конференції» Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки журналу

Вийшло чергове число збірника наукових праць Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Інформаційні системи та мережі», випуск 8, 2020.

У збірник матеріали відбирають за такими тематичними розділами:

 • теоретичні основи інформатики та кібернетики;
 • інформаційне моделювання, інженерія знань;
 • системи баз даних та знань;
 • інтелектуальні системи прийняття рішень;
 • розподілені інформаційні системи та мережі;
 • прикладні інформаційні системи;
 • управління проектами і програмами;
 • математичне моделювання та обчислювальні методи;
 • математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем;
 • інформаційні технології проектування та створення програмних продуктів;
 • структурна, прикладна, комп’ютерна та математична лінгвістика.

У журналі публікують статті англійською та українською мовами.

Вісник індексується в Google Scholar та Іndex Copernіcus.

Випуск 8, 2020