Відбувся Міжуніверситетський круглий стіл «Памфіл Юркевич в контексті сучасної української філософії та освітніх тенденцій»

Кафедра філософії Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки програми заходу

21 травня відбувся Міжуніверситетський круглий стіл «Памфіл Юркевич в контексті сучасної української філософії та освітніх тенденцій» з нагоди 195-ї річниці з дня народження українського філософа та педагога.

У роботі наукового зібрання взяли участь д-р філос. наук, доцент Олег Масюк (Запорізький національний університет), який виступ з доповіддю «Моральний потенціал філософії Памфіла Юркевича в інформаційному суспільстві України»; д-р філос. наук, професор Світлана Повторева (Національний університет «Львівська політехніка»), яка у своєму виступі «Памфіл Юркевич про взаємозв’язок раціональних та ірраціональних чинників в освітньому процесі» звернула увагу на необхідність дослідження педагогічного доробку знаного українського педагога; д-р філос. наук, доцент Ігор Карівець (Національний університет «Львівська політехніка»), який у своїй доповіді «Серце як джерело первинного зв’язку людини з трансцендентним» наголосив на хибному протиставленні серця і голови. Старший викладач Любомир Федорів (Національний університет «Львівська політехніка») акцентував увагу на важливості морально-етичних ідей Памфіла Юркевича для сучасного українського суспільства.

У круглому столі взяли участь і аспіранти, які досліджують спадщину українського філософа та педагога. Аспірантка Львівського національного університету імені Івана Франка Анастасія Павлишин виступила з доповіддю «Історико-філософські зацікавлення Памфіла Юркевича у дослідженнях Степана Ярмуся», а Наталія Клевцова, аспірантка Дніпровської академії неперервної освіти, доповіла про «Акутальність поглядів Памфіла Юркевича на характер і спрямованість німецької філософії».

Учасники круглого столу констатували, що в Україні недостатньо досліджують спадщину Памфіла Юркевича, не актуалізують його епістемологічно-онтологічні та педагогічні ідеї. І цей Круглий стіл покликаний популяризувати й актуалізувати ідеї та спадщину Памфіла Юркевича.