Відбулася зустріч зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми ІППТ «Територіальний маркетинг»

Інститут підприємництва та перспективних технологій
Фото із зустрічі

24 листопада 2022 року відбулася зустріч зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня «Територіальний маркетинг» Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка» – представниками Львівської торгово-промислової палатою (ЛТПП). На зустрічі були присутні гарант освітньої програми, д.е.н., старший дослідник, заступник директора Інституту Назарій Попадинець, президент ЛТПП Дмитро Афтанас, віце-президенти Роман Баран та Володимир Коруд, викладачі ІППТ і здобувачі.

Розмова була про функції торгово-промислової палати в умовах воєнного періоду. Актуальні теми, обговорені під час зустрічі, поєднуються з тематикою дисциплін у сфері територіального маркетингу, зокрема щодо маркетингового підходу в управлінні територіальними громадами, маркетингової основи соціального підприємництва та європейської практики підтримки розвитку територій.

Важливою функцією ЛТПП є промоція та підтримка регіонів і територій у внутрішньому та зовнішньому середовищі зацікавлених структур щодо розвитку бізнесу, залучення інвестицій, інших програм, завдяки яким стимулюється розвиток економіки, про регіони і території стає відомо на межами країни. Забезпечення промоційної, інформаційної, стимулюючої функції у територіальному маркетингу, яку успішно втілює ЛТПП, надзвичайно необхідна для територій, особливо у воєнний період і час післявоєнної відбудови країни для залучення фінансових та інших ресурсів від міжнародних партнерів.

Фото із зустрічі Фото із зустрічі Фото із зустрічі Фото із зустрічі Фото із зустрічі