Верховна Рада прийняла у першому читанні проєкт Закону України «Про освіту дорослих»

За матеріалами сайту Міністерства освіти і науки України
Заставка до матеріалу

12 січня 2023 року зроблено черговий важливий крок на шляху законодавчого врегулювання системи освіти дорослих: на засіданні Верховної Ради України розглянуто і прийнято у першому читанні проєкт Закону України «Про освіту дорослих», який розробила робоча група при Міністерстві освіти і науки України.

Законопроєкт є надзвичайно актуальним та очікуваним у суспільстві:

  • по-перше, він врегульовує і систематизує відносини у системі освіти дорослих, забезпечує розвиток цього складника освіти на середньострокову перспективу;
  • по-друге, законопроєкт є євроінтеграційним, його розроблено на виконання завдання 1431 Плану заходів із виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку.

Загалом проєкт закону враховує досвід і основні рекомендації Європейського Союзу з питань розвитку освіти впродовж життя та освіти дорослих, а також вітчизняні напрацювання з цього питання.

Законопроєкт пропонує нову ідеологію освіти дорослих, що передбачає реіндустріалізацію цієї системи. Зокрема, визначено нові призначення, архітектуру і форми, сформовано новий тезаурус. Крім цього, норми законопроєкту встановлюють солідарний розподіл обов’язків, повноважень та відповідальності між державою, роботодавцями і громадянами:

Докладніше – на сайті Міністерства освіти і науки України.