Бюро Верітас Сертифікейшн Україна провело перший наглядовий аудит системи управління якістю Університету

Львівська політехніка
логотип Бюро Верітас Сертифікейшн

З 29 до 31 жовтня 2019 року група аудиту Бюро Верітас Сертифікейшн Україна проводила перший наглядовий аудит системи управління якістю Національного університету «Львівська політехніка» на відповідність стандарту ISO 9001:2015 (сертифікаційний аудит успішно проведено у 2018 році).

Аудит підтвердив, що:

  • система управління якістю Університету відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2015, невідповідностей не виявлено;
  • Львівська політехніка демонструє результативне впровадження, підтримку та постійне поліпшення власної системи управління, демонструє встановлення й відстеження ключових цілей і завдань щодо результативності системи управління;
  • програма проведених у жовтні внутрішніх аудитів та аналіз із боку керівництва повністю виконані й демонструють результативність як засіб для підтримання та поліпшення системи управління.

Група з аудиту дійшла висновку, що Львівська політехніка встановила й підтримує систему управління якістю відповідно до вимог стандартів та продемонструвала здатність системи до досягнення вимог до:

  • надання послуг у сфері вищої освіти, наукового досліджування та експериментального розробляння, послуг архітектурних, інженерних, технічного випробовування й аналізування, що належать до сфери сертифікації, політики і цілей Університету.

Виходячи з вищенаведеного, на основі результатів цього аудиту і продемонстрованого стану розвитку та зрілості системи, група з аудиту вважає, що:

  • сертифікацію цієї системи управління продовжено.

Університет використовує Сертифікаційний знак Бюро Верітас Сертифікейшн відповідно до вимог документа Бюро Верітас Сертифікейшн «Правила та поради стосовно використання сертифікаційних знаків щодо послуг».

Приєднані файли