В Університеті завершився другий рік реалізації проєкту «Європейські студії для технічних спеціальностей»

Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
Заставка до матеріалу

Завершився другий рік реалізації проєкту «Європейські студії для технічних спеціальностей у Національному університеті «Львівська політехніка». За результатами весняного семестру 2023/2024 навчального року 318 студентів успішно засвоїли три вибіркові навчальні дисципліни: «Екологічна та кліматична стійкість ЄС», «Україна-ЄС: цифрова трансформація» та «Енергетика ЄС та нові тренди для України». А загалом за навчальний рік 537 студентів покращили свої знання про Європейський Союз та європейську інтеграцію України.

Лекційні курси наповнені новою й актуальною інформацією, а всі практичні заняття проведено в інтерактивній формі із застосуванням різноманітних методів навчання: дебати, прогулянка галереєю, снігова куля, вікторини, метод «мікрофона», проблемне коло, SCAMPER тощо.

Одним із підсумкових завдань модулів є колективні проєкти, під час виконання яких студенти здебільшого зосередилися на дослідженні ініціатив ЄС та особливостей їхньої імплементації в Україні, враховуючи професійну спеціалізацію своїх команд.

Так, модуль «Екологічна та кліматична стійкість ЄС» успішно освоїли 148 студентів (ІЕСК, ІКНІ, ІКТА, ІХХТ, ІСТР, ІБІС, ІГСН). У межах виконання індивідуальних проєктів команди презентували дослідження про особливості програм підтримки ЄС, зокрема на теми:

 • «Екологічний транспорт та розвиток системи громадського транспорту на електричній та гібридній базі»;
 • «Забруднення екології через видобуток та обробку руд в ЄС»;
 • «Зелене майбутнє: як ЄС допомагає Східному партнерству»;
 • «Life – програма ЄС з екології та клімату»;
 • «Розвиток зеленої енергетики України шляхом використання біопалива та біогазу» та інші.

Знання про цифрову трансформацію та кращі практики ЄС покращили 108 студентів денної форми навчання (ІМІТ, ІКТА, ІГСН, ІХХТ, ІБІС, ІТРЕ, ІКНІ, ІППО) завдяки модулю «Україна-ЄС: цифрова трансформація». Найактуальнішими для студентів стали тематики, присвячені впровадженню сучасних цифрових технологій в різних галузях економіки, інноваційним методам навчання, кібербезпеці, а також регуляторним аспектам цифрової трансформації відповідно до європейських стандартів. Студенти презентували свої командні напрацювання з вивчення особливостей цифрових трансформацій різних сфер економіки в Україні та ЄС, зокрема на такі теми:

 • «Електронне голосування в ЄС: виклики та загрози»;
 • «Спільна технологічна політика ЄС»;
 • «Проєкт EU4Digital»;
 • «Діджиталізація адміністративних послуг органів місцевого самоврядування: досвід ЄС та України»;
 • «Актуальність розвитку електронних інтернет-сервісів до ступу до навчальної літератури»;
 • «Цифровізація як глобальний тренд»;
 • «Досвід ЄС з використання хмарних технологій».

62 студенти (ІЕСК, ІКТА та ІГСН) засвоїли прогресивний досвід ЄС щодо енергоефективності та енергозаощадливості. Студенти репрезентували низку своїх досліджень, які стосувались як енергетичних трендів ЄС, так і особливостей імплементації енергетичних програм та ініціатив Брюсселя в Україні. З-поміж поданих студентами проєктів варто виокремити такі:

 • «Гідроенергетика України»;
 • «Ключові напрями сучасної енергетичної політики ЄС: проблеми та виклики цифровізації»;
 • «Розвиток відновлювальної енергетики у ЄС»;
 • «Енергозберігаючі технології в Україні: виклики та шляхи вирішення за підтримки Європейського Союзу».

Студенти позитивно оцінили змістове наповнення модулів та методики їхнього викладання, позаяк отримали не лише теоретичні знання про Європейський Союз, а й практичні навики імплементації європейського досвіду для розвитку та повоєнного відновлення України.

За підсумками успішного вивчення модулів кожен студент отримав сертифікат про завершення навчання.

Окрім того, студенти стали учасниками шести лекцій-дискусій за участю відомих практиків, експертів, дослідників Європейського Союзу:

 • Ігоря Панченка, керівника регіональної цифрової трансформації при Міністерстві цифрової трансформації України;
 • Максима Столярчука, начальника управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної військової адміністрації;
 • Дайнюса Жалімаса, декана юридичного факультету Університету Вітовта Великого, представника Литовської Республіки в Європейській Комісії «За демократію через право»;
 • Андрія Урсти, аналітика енергетичних ринків аналітичного центру DiXi Group;
 • Євгена Магди – політолога, директора Інституту світової політики, к.політ.н., доцента Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Олександра Суходолі – завідувача відділу критичної інфраструктури, енергетичної та екологічної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень, доктора наук з державного управління, професора;
 • Світлани Романко – засновниці й директорки Razom We Stand («Стоїмо разом»).

Також студенти Львівської політехніки були учасниками:

 • регіонального бізнес-вебінару «Наближення до стандартів ЄС та можливості для українського бізнесу: досвід Західного регіону» (запрошений спікер – Сергій Пилипів, керівник компанії Grafix, голова Комітету навколишнього середовища Дистрикту 2232 Ротарі Інтернешнл, розробник вітряка для стисненого повітря Green Mill, тренер Ротарійського інституту лідерства);
 • воркшопу «Прокачай свою діджиталізацію»;
 • Академії з європейських студій «Децентралізація та розвиток громад: програми ЄС для України»;
 • Зимової школи European best practices: energy, digital and environmental dimensions;
 • інтерактивного заходу Speaking Club «Нові європейські тренди та професійне зростання»;
 • заходів із медіаграмотності «Правда про ЄС»;
 • інтерактивного заходу Eurolibrary (запрошений спікер – Анастасія Дорошенко, к.т.н., доцентка кафедри автоматизованих систем управління Інституту комп’ютерних наук та технологій, координатора низки проєктів напряму Жан Моне у Львівській політехніці);
 • екскурсії у Lviv Open Lab – простір інноваційної освіти у Львові – в межах європейських паблік-турів.
Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту Скріншот з онлайн-заходу проєкту