Стан та перспективи сталого розвитку – на міжнародному рівні: в Університеті відбувся симпозіум SDEV’2018

Ірина Мартин, тижневик «Аудиторія»
на симпозіумі «Сталий розвиток – стан та перспективи»

Ці питання обговорили науковці-екологи на своєму першому симпозіумі «Сталий розвиток – стан та перспективи» (SDEV’2018), який організував Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола. Співорганізатор заходу – Всеукраїнська екологічна ліга.

Симпозіум відбувся наприкінці зими – на початку весни в селищі Славське Львівської області, на базі навчально-оздоровчого табору «Політехнік-2». Вітаючи учасників, голова оргкомітету директор ІСТР ім. В. Чорновола проф. Олександр Мороз у своїй доповіді зазначив, що наукові заходи зі сталого розвитку – актуальні, адже ідея необхідності гармонізувати взаємовідносини між людьми і природою має давню історію. Сталим розвитком ми означуємо такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби нинішніх поколінь і не ставить під загрозу можливості наступних поколінь задовольняти свої потреби. Проблеми сталого розвитку та захисту довкілля особливо кричущі для регіонів України зі значним антропогенним навантаженням, спричиненим діяльністю різних галузей промисловості, однак не лише для них. Тому новим викликом для ІСТР стає популяризація ідей сталого розвитку в Україні та сприяння формуванню нового типу мислення, за якого всі соціально-економічні та соціально-екологічні процеси та явища розглядатимуть з урахуванням принципів сталості та збереження навколишнього природного середовища.

Учасники симпозіуму обмінялися інформацією щодо теоретичних та прикладних аспектів сталого розвитку, проблем дослідження сучасного стану довкілля та застосування екологічно безпечних природоохоронних технологій, розвитку туризму, аналізу еколого-економічних чинників розвитку підприємницької діяльності та шляхів забезпечення цивільної безпеки.

– Слід зауважити, що особливо активну участь у симпозіумі брали молоді науковці, аспіранти. Для них це неоціненний досвід – представити результати своєї наукової роботи перед поважною аудиторією, почути запитання і рекомендації провідних науковців країни, – розповідає секретар оргкомітету, доцент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Ірина Казимира.

Науковці – екологи вирішили відтепер провадити такі симпозіуми періодично, що два роки. Це сприятиме налагодженню зв’язків із провідними українськими та закордонними вишами, реалізуванню спільних дослідницьких проектів та інтегруванню із освітньо-науковим простором Європи.

– У резолюції симпозіуму також зазначено актуальну пропозицію – впровадити до навчального процесу дисципліни сталого розвитку, що відповідатиме сучасним тенденціям розвитку суспільства і виховуватиме у молодого покоління почуття відповідальності за збереження та покращання стану довкілля, – наголошує Ірина Ярославівна.

У роботі симпозіуму взяли участь представники вишів та наукових установ з різних регіонів України (Львів, Київ, Івано-Франківськ, Рівне, Полтава, Дніпро, Кременчук, Одеса, Суми, Харків, Чернівці, Умань, Луцьк, Миколаїв) та країн-членів ЄС (Австрія, Польща, Словаччина, Болгарія, Чехія). Загалом на пленарних та секційних засіданнях прозвучало понад 100 доповідей, матеріали яких опубліковані у збірнику Міжнародного наукового симпозіуму SDEV’2018.