Політехніка готова до викликів часу: в Університеті відбулося чергове засідання Вченої ради

Катерина Гречин, тижневик «Аудиторія»
На Вченій раді

На Вченій раді Політехніки 27 жовтня розглядали питання стану і перспектив розвитку ІБІД, підготовки фахівців на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти відповідно до нового Переліку галузей знань і спеціальностей 2015 року та ходу реалізації Програми розвитку університету до 2020 року у сфері науково-інноваційної діяльності.

Нагороди – найкращим

Батальйон «Воля» Збройних сил України нагородив грамотою трудовий колектив університету, професорський та викладацький склад, технічний персонал, Товариство «Просвіта», профспілковий комітет, молодь та студентство університету «за вагомий внесок у підвищення боєздатності другої мотопіхотної роти, щедрість, щирість, жертовність, патріотизм, за солідарність із Збройними силами України» і з «нагоди Дня захисника України». Грамоту ректор Юрій Бобало вручив голові університетської «Просвіти» професору Христині Бурштинській, яка відзначила, що це заслуга всіх, хто долучився до цієї доброї справи, і закликала присутніх підтримати «ініціативу дальшого збору коштів», які підуть на придбання 60 спальників для воїнів другої мотопіхотної роти.

Ректор вручив Почесні грамоти Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України «за вагомий науковий, громадський, інженерний і творчий внесок у розвиток енергетики України» та з нагоди її 155-річчя професору кафедри електричних систем та мереж Анатолію Журахівському, доценту тієї ж кафедри Ігорю Сабадашу та завідувачу кафедри теплотехніки, теплових і атомних електростанцій професору Йосипу Мисаку.

У Києві 20–22 жовтня проходив VII Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті», в якому наш університет узяв активну участь і отримав відзнаку у номінації «Електронний освітній ресурс» за розробку «Дистанційні технології навчання та електронні засоби викладання дисциплін у Львівській політехніці», диплом за активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання та виховання, диплом лауреата конкурсу I ступеня в номінації «Розробка та впровадження в освітню практику інноваційних технологій, технічних засобів навчання, проектів, програм і рішень».

За найкращу презентацію в секціях «Нанотехнології і матеріали» та «Хімія і фармація» на X Міжнародній конференції «Молоді вчені для змін сучасної технології» нагороду отримав асистент кафедри хімічної інженерії Олександр Іващук.

Групі науковців університету Юрій Ярославович вручив дипломи кандидатів і докторів наук. Серед них – асистенту кафедри електропостачання промислових підприємств міст і сільського господарства ІЕСК Андрію Музичаку, який у січні блискуче захистив дисертацію в Інституті технічної теплофізики НАН України під час короткотривалої відпустки із зони АТО, куди був мобілізований у серпні 2014 року й нещодавно знову повернувся до Львівської політехніки.

Врахувати недоліки і рухатися вперед

Про стан і перспективи розвитку ІБІД доповів його очільник професор Зіновій Бліхарський. За 2010 – 2015 рр. зокрема опубліковано 844 статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до переліку фахових видань України, 29 статей у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, отримано 74 охоронні документи, подано одну ліцензію, захищено 4 докторські та 45 кандидатських дисертацій, ведеться викладання двох дисциплін англійською мовою.

Водночас, як відзначив голова комісії Вченої ради університету професор Валерій Дудикевич, в інституті ІБІД на деяких кафедрах не було захистів докторських дисертацій, недостатніми є обсяги підготовки наукових кадрів за час навчання в аспірантурі та докторантурі на всіх кафедрах, мало є винаходів, потребує дальшого розвитку і модернізації матеріально-технічна база навчального процесу тощо. Тож дирекції і кафедрам необхідно, в міру можливостей, виправити ситуацію, щоб рухатися вперед.

Готуватимемо фахівців по-новому

На Вченій раді нашого ВНЗ заслухано доповідь і співдоповідь проректорів з науково-педагогічної роботи Олега Давидчака та Дмитра Федасюка, в яких вони доповіли членам Вченої ради про підготовку фахівців на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти відповідно до нового Переліку галузей знань і спеціальностей 2015 року. Ця робота є лише на початковому етапі (вступить в дію в новому навчальному році, тож стосується лише вступників 2016 року) і наразі викликає більше запитань, ніж дає відповідей. Саме тому члени Вченої ради у ході зацікавленої дискусії висловили свої зауваження і пропозиції. Загалом, щоб бути готовими до нових викликів часу, необхідно розробити пропозиції щодо спеціальностей Переліку-2015, створити навчально методичні комісії спеціальностей, сформувати пропозиції щодо ліцензованих обсягів спеціальностей, розробити проекти переліків компетентностей та результатів навчання фахівців, порядок формування індивідуальних навчальних планів студентів, проекти освітніх програм, навчальних планів підготовки фахівців тощо. Все це є нове для політехніків, тому вимагає консолідованої участі кожного, хто причетний до цієї справи.

Науково-технічний потенціал Політехніки

Аналіз міжнародної конкурентоспроможності університетів свідчить, що основні чинники, які є її запорукою, пов’язані саме з науковою діяльністю. Доповідач, проректор з наукової роботи Наталія Чухрай, інформуючи членів Вченої ради про хід реалізації Програми розвитку університету до 2020 року у сфері науково-інноваційної діяльності, проаналізувала ефективність її виконання, докладно зупинилася на заходах Програми та результатах їх виконання, вказала на причини, які негативно впливають на сучасний рівень конкурентоспроможності університету, наголосила на необхідності активізації науково-інноваційної діяльності, залученні до неї студентів. Програма передбачає створення університетського центру фундаментальних досліджень, науково-навчального центру «Нові матеріали і технології», запровадження Конкурсу інноваційних проектів, укомплектування науково-дослідних лабораторій сучасним обладнанням тощо.

Як було відзначено на засіданні Вченої ради, для успішної реалізації Програми, необхідно розробити проекти Положення про Конкурс інноваційних розробок та Порядку проведення першого етапу конкурсного відбору проектів наукових фундаментальних та прикладних досліджень і розробок, удосконалити проект Тимчасового положення про матеріальне стимулювання наукових, науково-педагогічних працівників та докторантів, інше.

Вчена рада також розглянула деякі поточні питання.

На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді