В Україні гармонізували перелік галузей знань і спеціальностей освіти з міжнародним стандартом класифікації

Міністерство освіти і науки України
Фото новини

На Урядовому порталі оприлюднено гармонізований із Міжнародною стандартною класифікацією освіти перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої та вищої освіти в Україні.

«Відтепер заклади освіти зазначатимуть у додатках до дипломів спеціальності за українським переліком та їхні міжнародні відповідники за Міжнародною стандартною класифікацією освіти. Тобто кожну спеціальність національного переліку гармонізовано до однієї або кількох деталізованих галузей МСКО для належної ідентифікації профілю освітніх програм підготовки майбутніх фахівців», – зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Встановлення відповідності передбачених Переліком галузей знань і спеціальностей кодам МСКО в умовах інтернаціоналізації вищої освіти є необхідним для забезпечення таких процесів:

  • міжнародна кодифікація освітніх програм задля зіставлення та визнання освітніх кваліфікацій вищої та фахової передвищої освіти, здобутих в Україні, відображення цієї інформації в додатку до документа про освіту (науковий ступінь);
  • міжнародна академічна мобільність здобувачів і науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти та визнання її результатів;
  • покращення умов для залучення іноземних студентів шляхом сприяння визнанню в світі здобутої в Україні кваліфікації;
  • міжнародні порівняння та статистичний аналіз систем освіти.

Довідково. Міжнародна стандартна класифікація освіти (ISCED) розроблена ЮНЕСКО як всеохопний статистичний опис національних систем освіти та методології для оцінки національних систем освіти порівняно з зіставними міжнародними рівнями. Основною одиницею класифікації МСКО є освітня програма, яка класифікує програми за галузями знань, орієнтацією та призначенням програми.