В ІТРЕ Львівської політехніки розпочинають підготовку бакалаврів з автомобільної електроніки

Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань
Заставка до матеріалу

В 2024 році на кафедрі теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки буде здійснюватися набір студентів на освітньо-професійну програму «Програмно-апаратні пристрої інфокомунікаційних систем» із можливістю вивчати й отримати спеціалізацію з напряму «Автомобільна електроніка».

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюватиметься на базі двох інститутів – Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки й Інституту механічної інженерії та транспорту.

  • Студенти зможуть отримати знання та розуміння принципів роботи, будови, структури й основних характеристик електронних систем автомобілів та електромобілів.
  • Майбутні інженери знатимуть принципи побудови і технічної реалізації електричної мережі (системи) автомобіля.
  • Підготовка фахівців включатиме програмування автомобільних мікроконтролерів та знання їх архітектури.
  • Отримані теоретичні та практичні знання дадуть можливість проводити комп’ютерне діагностування автомобіля, визначати несправності в електронних та електричних приладах автомобілів та усувати їх.

Майбутні випускники зможуть працювати у сервісних фірмах, що займаються діагностикою і технічним обслуговуванням транспортних засобів, ІТ-компаніях, які здійснюють розробку та проєктування автомобільної електроніки.