В ІНЕМ створено робочу групу з розроблення нової ООП «Управління персоналом (HR-менеджмент)»

Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування
Заставка до матеріалу

На засіданні Вченої ради Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки було створено робочу групу з розроблення нової освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу (HR-менеджмент)». До неї ввійшли провідні науково-педагогічні працівники, задіяні у навчальному процесі на всіх рівнях вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», представники бізнесу, студентського самоврядування та студентської наукової спільноти.

Фахівці з менеджменту персоналу вкрай потрібні у всіх сферах національної економіки, державних установах, громадському секторі. Сьогодні це мають бути універсальні фахівці, які поєднують у собі глибоке розуміння економічних процесів та лідерські риси, вміння працювати з людьми і формувати ефективну стратегію розвитку персоналу.

Формування освітньо-професійної програми «Управління персоналом (HR-менеджмент)» за спеціальністю 073 «Менеджмент» у рамках галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти дасть змогу сформувати системний підхід і побудувати системний базис для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з менеджменту персоналу, задовольнити попит на таких фахівців, підвищити якість управління персоналом в Україні.

Програма передбачає підготовку магістрів за двома професійними лініями: «Менеджмент персоналу та розвиток талантів» і «HR-менеджмент та організаційна поведінка».

З проєктом програми можна ознайомитися на сайті Львівської політехніки.