Удосконалення та оптимізація внутрішніх процесів має важливе значення в контексті реалізації стратегічних цілей Львівської політехніки

Наталія ПАВЛИШИН, Центр комунікацій Львівської політехніки
фото Проректорки з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Лілії Жук

Удосконалення та оптимізація внутрішніх процесів має важливе значення в контексті реалізації стратегічних цілей університету. Запровадження сучасних практик, застосування інноваційних підходів у реалізації цих процесів є обов’язковою умовою його ефективної діяльності в умовах посилення конкуренції на ринку освітніх та наукових послуг, боротьбі за талановитих вступників, формуванні середовища, сприятливого для навчання, роботи та особистісного розвитку.

Проректорка з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Лілія Жук розповідала про нововведення у Львівській політехніці, які сприятимуть розвиткові університету й покращенню умов праці та навчання.

— З чого розпочали реалізування цих змін?

— Цьогоріч у червні ми зібрали пропозиції від навчально-наукових підрозділів Політехніки щодо удосконалення бізнес-процесів за усіма напрямами діяльності університету. А це, зокрема: організування та інформаційний супровід вступної кампанії, удосконалення навчального процесу, організування наукової діяльності тощо.

Приємно, що директори інститутів і завідувачі кафедр продемонстрували готовність відповідати на виклики, а також зорієнтовані на позитивні зміни в університеті. Окремо хотілося б відзначити активну позицію ІНЕМ, ІГСН, МІОК, а також деяких кафедр —«Систем штучного інтелекту», «Історії, музеєзнавства та культурної спадщини», колективи яких надали свої пропозиції.

Нам важливо розглянути всі напрями роботи з позиції безпосередніх учасників, які залучені до більшості процесів та з власного практичного досвіду знають, які можуть виникати виклики, що потребує змін чи вдосконалення.

— Які наступні кроки для запровадження отриманих пропозицій у життя?

— Усі пропозиції проаналізував ректор разом із проректорами. Деякі з них вже реалізували. Зокрема, сформували та унаочнили перелік інформаційних систем і сервісів, які дають змогу оптимізувати роботу науково-педагогічним працівникам, завідувачам кафедр, директорам інститутів. До прикладу, для того, щоб порушити клопотання про нагородження працівника, завідувач кафедри має змогу через інформаційну систему «Керування кадрами підрозділу» ознайомитися з переліком нагород, які вже має працівник, та приймати рішення (звичайно ж, враховуючи здобутки цього працівника), якими ще нагородами можна його заохочувати.

Варто відзначити роль проректора з науково-педагогічної роботи та інформатизації Павла Жежнича та працівників Центру інформаційного забезпечення, без активної роботи яких було б неможливо реалізувати ці та інші зміни в університеті.

— Чи є абсолютно нові впровадження?

— Так, це, наприклад, автоматизація окремих процесів, зокрема, організування прийому документів для зарахування науково-педагогічних працівників із використанням електронної черги. Вже у червні процес зарахування відбувався планомірно й без зайвого очікування: уповноважені від кафедр працівники заздалегідь записувалися на прийом у відділ кадрового забезпечення і приходили на визначену годину. Цю практику плануємо застосовувати щороку.

Нововведенням буде й Довідник студента, який плануємо подарувати першокурсникам. Тут зібрано чимало корисної для новачків інформації — посилання на інформаційні ресурси, які будуть необхідні в навчанні, телефони деканатів, інформація щодо поселення в гуртожитки, можливостей для розвитку захоплення спортом, дозвілля, відпочинку, а також багато іншого.

— Над якими нововведеннями в університеті працюють зараз?

— Будемо вдосконалити процедуру представлення працівників до присвоєння вчених звань. Відтепер «Звіт про науково-педагогічну/наукову діяльність здобувача вченого звання» формуватимуть в особистих кабінетах працівників. У ньому міститиметься інформація щодо наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), доктора наук, проходження навчання чи стажування, стажу роботи, навчально-методичних та наукових праць, сертифіката з іноземної мови тощо. Таку процедуру плануємо впровадити вже з листопада цього року.

Спільно працюємо й над автоматизацією процедури планування підвищення кваліфікації працівників: від формування пропозицій від кафедр — до відображення в особистих кабінетах викладача інформації про отримані сертифікати.

Необхідно зауважити, що багато пропозицій, які надійшли від підрозділів, стосувалися й покращення матеріально-технічної бази. Зокрема, збільшення кількості аудиторій для проведення панельних дискусій, конференцій. Працюємо також над залученням зовнішніх ресурсів в особі наших випускників та поступово будемо це реалізовувати. Ми прагнемо змінити наш університет, й робимо це спільними зусиллями.