У Політехніці утворено новий підрозділ – Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку

Адміністрація Львівської політехніки
Фасад головного корпусу Львівської політехніки

Відповідно до наказу ректора Львівської політехніки № 11-1-10 від 12 січня 2023 року структурний підрозділ Університету – навчально-науковий Інститут державного управління – реорганізовано шляхом приєднання до навчально-наукового Інституту адміністрування та післядипломної освіти з 1 лютого 2023 року.

Навчально-науковий Інститут адміністрування та післядипломної освіти перейменовано у навчально-науковий Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку (ІАДУ), англійською мовою Institute of Public Administration, Governance and Professional Development (IPAG).

Кафедру технологій управління перейменовано на кафедру управління проєктами (УП), англійською Department of project management (PM).

Здобувачі вищої освіти й особи, які навчаються у навчально-науковому Інституті державного управління і навчально-науковому Інституті адміністрування та післядипломної освіти, продовжують навчання в ІАДУ в межах освітніх програм за обраними раніше спеціальностями та джерелами фінансування.

Приєднані файли