У Львівській політехніці відбулась ХХІ Міжнародна конференція «Ресурси природних вод Карпатського регіону»

Кафедра хімії і технології неорганічних речовин Львівської політехніки
Фото з конференції

На кафедрі хімії і технології неорганічних речовин Інституту хімії та хімічних технологій Львівської політехніки 25–26 травня 2023 року було проведено ХХІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Ресурси природних вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та раціонального використання».

Тематика конференції охоплювала широке коло питань:

 • ресурси природних питних і мінеральних вод Карпатсього регіону, України, Європи та світу, їхній екологічний стан;
 • гідротермальні та гідроенергетичні ресурси, а також рекреаційно-бальнеологічний потенціал Карпатського регіону та України;
 • водопостачання і проблеми раціонального використання прісних вод, зокрема в умовах агресії росії;
 • сучасні методи і технології кондиціювання стічних вод;
 • сучасні технології питної води та водопідготовки для промислових виробництв;
 • проблеми охорони транскордонних водних басейнів;
 • інтеграція досліджень природних вод до пріоритетів Європейського Союзу;
 • підготовка фахівців з проблем водопідготовки та водоочищення.

Конференцію проводили у змішаному форматі: виступи офлайн чергувались з доповідями в онлайн-режимі. Безпосередньо участь у конференції брали представники:

 • Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України (м. Одеса),
 • Корпорації «Енергоресурс-Інвест» (м. Львів),
 • Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України (м. Львів),
 • ТОВ «КВАРЦ» (Моршин),
 • Інституту геологічних наук НАНУ (м. Київ),
 • ТОВ «АКС Мінерал» (м. Львів),
 • Національного університету «Львівська політехніка»,
 • Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів).

В онлайн-форматі участь брали вчені:

 • Інституту гідромеханіки НАНУ (м. Київ),
 • Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
 • Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро),
 • Державної установи «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (м. Одеса),

та інших організацій.

Всього учасники наукового зібрання зробили 27 доповідей. Видано електронний збірник матеріалів конференції загальним обсягом 199 сторінок.

Для учасників конференції було також організовано екскурсії Львівською політехнікою та по місту Львову.

Фото з конференції Фото з конференції