У Львівській політехніці триває опитування «Семестровий контроль очима студентів»

Центр забезпечення якості освіти Львівської політехніки
Заставка до опитування

Шановні здобувачі вищої освіти!

Центр забезпечення якості освіти Львівської політехніки нагадує, що до 12 листопада триває опитування «Семестровий контроль очима студентів» для отримання об’єктивної інформації за результатами семестрового контролю (весняна сесія 2020/2021 навчального року) щодо поінформованості студентів про правила та процедури проведення контрольних заходів, рівня дотримання їх викладачами, об’єктивності оцінювання в умовах дистанційного режиму, дотримання принципів академічної доброчесності.

Респондентами є здобувачі ІІ–IV курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Дякуємо тим студентам, які вже взяли участь в опитуванні, а інших просимо долучитись. Саме наданням об’єктивної інформації та пропозицій Ви можете підвищити якість проведення контрольних заходів в Університеті.

Студенти можуть пройти опитування за анкетою в Google-формі, посилання на яку надіслано на їхні корпоративні електронні скриньки, а також надати інформацію за окремими дисциплінами свого індивідуального навчального плану (весняний семестр 2020/2021 навчального року) за анкетами, розміщеними в електронних кабінетах.

Будемо вдячні студентам за активну участь та відверті відповіді!