Нові підходи до навчання вимагають змін: у лабораторії звукотехніки ІТРЕ готують нові плани

Катерина Гречин, тижневик «Аудиторія»
У лабораторії звукотехніки ІТРЕ

Лабораторія звукотехніки кафедри радіотехніки та радіовимірювань ІТРЕ нині переживає не найкращі часи, та її співробітники вірять у повернення колишньої слави і плідно працюють над удосконаленням лабораторії, її модернізацією, готують нові навчальні плани і методичну літературу.

Трохи історії

Ініціатором і натхненником створення лабораторії був професор Василь Якубенко, який відтоді є її науковим керівником: відповідає за розвиток лабораторії, науково-методичне забезпечення навчального процесу в ній, розробку та впровадження нових лабораторних практикумів. Її створювали під програму підготовки бакалаврів напряму «Радіотехніка», зорієнтованих на майбутні спеціальності «Радіотехніка» та «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення». Студенти вивчали випромінювання та поширення звуку, слухове сприйняття звукових сигналів людиною, будову електроакустичних перетворювачів, на яких базується робота гучномовців та мікрофонів, методи побудови сучасних акустичних систем тощо. На спеціальних макетах досліджували різні типи гучномовців, вивчали їхню будову, принцип роботи, особливості акустичного оформлення тощо.

Допомагали створювати лабораторію львівські заводи, які випускали аудіоапаратуру та Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури. Вони передали Політехніці вимірювальні прилади, зразки розроблених гучномовців. Багато макетів, потрібних для забезпечення лабораторних занять, робили самі.

На базі лабораторії виконано близько десятка дипломних робіт та проектів, проведено наукові дослідження, внаслідок яких опубліковано низку наукових статей з моделювання акустичних систем та звукотехнічних пристроїв. Підготовлено і видано необхідне методичне забезпечення: конспект лекцій та лабораторний практикум з електроакустики, завдання та методичні вказівки до графічно-розрахункових завдань. Разом з Лісотехнічним університетом досліджували акустичні властивості деревини, яка застосовується для виготовлення акустичного оформлення гучномовців та музичних інструментів, результати яких опубліковані в Науковому віснику НЛТУ України.

Стати привабливою для студента

– Така мета стоїть нині перед лабораторією ще й тому, що новий Закон «Про вищу освіту» передбачає впровадження нових спеціальностей, – говорить Василь Якубенко. – Велику частину тепер займатимуть вибіркові дисципліни, які студент має право обирати сам. Нині готуємо дисципліни, які допоможуть майбутнім випускникам інституту спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» вигідно «продати» себе на ринку праці. Хочемо оновити й лабораторну базу, бо маємо в основному аналогові звуковідтворювальні пристрої, а час вимагає застосування мікропроцесорних систем та мікроконтролерів для обробки звукових сигналів. Намагатимемося навчити студентів застосовувати сучасні програмні засоби при проектуванні, розробці та діагностиці акустичних пристроїв, а також методів забезпечення високої якості відтворення звуку. Для цього необхідно придбати сучасні комп’ютери та відповідні програмні засоби, а також апаратуру для діагностики акустичних властивостей приміщень для їх озвучення. Плануємо оновити лабораторні макети, комп’ютеризувати лабораторні практикуми. До слова, наші вибіркові дисципліни з основ електроакустики й озвучення можуть обирати не лише радіотехніки, але й студенти, що навчаються за іншими спеціальностями: механіки, будівельники, автомобілісти та інші. Нині готуємо робочі навчальні плани для цих вибіркових дисциплін, проектуємо і розробляємо нові лабораторні макети. Плануємо випустити спеціальні навчальні посібники з основ електроакустики та озвучення, а ще знайти однодумців серед зарубіжних вишів.

– Звичайно, щоб усі наші плани здійснилися, потрібне відповідне фінансування, – долучається до розмови завідувач лабораторії Юрій Карп, який дбає про виготовлення, налаштування й обслуговування апаратної системи, удосконалює її, укомплектовує. – Ми даємо студентам фундаментальні знання з акустики, але й від студента багато залежить: він має розуміти сам процес, добре знати математику, мати нахил до програмування. Маючи добрі фундаментальні знання, студент може проектувати щось потужніше. До слова, електроакустику в Політехніці, крім професора Василя Якубенка, не читає ніхто. Свого часу на його лекції приходили студенти медуніверситету, які вивчали слухові властивості людини.

В. Якубенко і Ю. Карп відзначають, що нині радіотехнікою цікавиться менше людей. Вони шкодують за тими часами, коли до вишу приходили вмотивовані випускники шкіл, адже добре знають, що лише той, хто любить цю справу, вміє щось створити власними руками і розумом, може стати добрим радіотехніком.