Центр забезпечення якості освіти провадить загальноуніверситетське опитування «Семестровий контроль очима студентів»

Центр забезпечення якості освіти Львівської політехніки
Заставка до опитування

Шановні здобувачі вищої освіти!

Центр забезпечення якості освіти Національного університету «Львівська політехніка» з 20 липня до 20 вересня 2022 року провадить загальноуніверситетське опитування «Семестровий контроль очима студентів» для отримання об’єктивної інформації за результатами заліково-екзаменаційної сесії весняного семестру 2021/2022 навчального року.

Предметом опитування є стан поінформованості студентів про правила та процедури проведення контрольних заходів, рівень їхнього дотримання учасниками освітнього процесу, об’єктивність оцінювання в умовах дистанційного режиму, врахування принципів академічної доброчесності.

Студенти можуть пройти опитування за анкетою в Google-формі, посилання на яку надіслано на їхні корпоративні електронні скриньки та розміщено в електронних кабінетах (пункт меню Новини), а також заповнивши анкети за окремими дисциплінами свого індивідуального навчального плану (весняний семестр 2021/2022 навчального року), розміщеними в електронних кабінетах (пункт меню Навчання > Анкетування).

Будемо вдячні студентам за активну участь та об’єктивну інформацію!