Чергове число наукового журналу Theory and Building Practice, Volume 2, Number 2, 2020

Сайт «Наукові журнали та конференції» Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки журналу

Вийшло чергове число наукового журналу Theory and Building Practice, Volume 2, Number 2, 2020.

Видання Theory and Building Practice є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва», який входить до переліку фахових видань ВАК України, в яких можна друкувати матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Тематика журналу:

  • Будівельні конструкції, будівлі та споруди;
  • Будівельні матеріали та дорожнє будівництво;
  • Технологія будівельного виробництва;
  • Будівельна механіка;
  • Інженерія довкілля;
  • Теплогазопостачання та вентиляція;
  • Водопостачання та водовідведення.

Видання публікує статті українською та англійською мовами вітчизняних і зарубіжних вчених, тематика яких стосується зазначених наукових напрямів, а також інших проблем будівництва та інженерії довкілля. Журнал регулярно публікує результати досліджень вчених Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка», інших українських установ та зарубіжних науковців. Журнал надає можливості для обміну науковими ідеями, дослідницькими методологіями, практичними досягненнями і формує інформаційне поле для наукових дискусій.

Volume 2, Number 2, 2020