«Системи автоматизованого проєктування. Autodesk Inventor»: книжкова новинка ІМІТ, кафедр АТ і ПМАІ

Кафедра автомобільного транспорту Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки книжки

Вийшов з друку навчальний посібник з дисципліни «Системи автоматизованого проєктування», призначений для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за інженерним напрямом підготовки (спеціальності 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» та 274 «Автомобільний транспорт»). Автори – викладачі кафедри проєктування машин та автомобільного інжинірингу Інституту механічної інженерії та транспорту професор Василь Дмитрів і доцент Роман Городняк, доцент кафедри автомобільного транспорту ІМІТ Ігор Дмитрів, доцентка кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Марта Карп, а також доцент кафедри автомобілів і тракторів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Едуард Клімов.

Для випускників інженерного напряму підготовки важливе значення має дисципліна «Системи автоматизованого проєктування». Вона спрямована на забезпечення підготовки висококваліфікованих інженерів та охоплює широке коло взаємопов’язаних питань із вивчення можливостей систем автоматизованого проєктування (САПР). Створення й розвиток сучасних САПР зумовлене активним використанням у машинобудуванні верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ) та необхідністю автоматизації інженерних розрахунків і їхнього подальшого аналізу. Поняття САПР включає в себе не лише CAD (Computer-Aided Design), але й CAM (Computer Aided Manufacturing) та CAE (Computer Aided Engineering). CAD-системи призначені для створення двовимірних моделей, а також виконання креслень та схем. CAM-системи використовують для автоматизації проєктування процесів виготовлення виробів на підставі їх параметричних моделей, розроблених у середовищі CAD або САЕ-систем тривимірного параметричного моделювання для гнучкого адаптивного проєктування.

Матеріал, який міститься у навчальному посібнику, викладено в доступній формі, наведено приклади з великою кількістю ілюстрацій, що уможливлює їхнє використання під час виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи автоматизованого проєктування».

Оволодіння сучасною системою автоматизованого проєктування Autodesk Inventor − важливий фактор забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці.