Стипендіатка Кабінету Міністрів України прозвітувала перед Вченою радою ІППТ

Кафедра фінансів, обліку і аналізу Львівської політехніки
Фото із заходу

10 березня 2021 року відбулось чергове засідання Вченої ради Інституту підприємництва та перспективних технологій Львівської політехніки.

Одне з питань порядку денного – «Наукові вектори розвитку стипендіатки Кабінету Міністрів України кандидата економічних наук, доцента кафедри фінансів, обліку та аналізу Данилків Христини Петрівни».

Стипендіатка Кабінету Міністрів України доцент Христина Данилків прозвітувала про результати наукової роботи за період з жовтня 2020 року до березня 2021 року. За звітний період вона підготувала й опублікувала (у співавторстві) значну кількість наукових праць, зокрема:

  • наукову статтю у виданні, яке індексується у Scopus,
  • наукову статтю у виданні, яке індексуються у Web of Science,
  • розділ у колективній монографії (за кордоном),
  • навчальний посібник,

а також взяла участь у кількох міжнародних науково-практичних конференціях, з метою підвищення кваліфікації була учасником семінару для викладачів закладів вищої освіти, який був проведений Національним банком України, та отримала сертифікат на розміщений у Віртуальному навчальному середовищі Університету електронний навчально-методичний комплекс «Ринок фінансових послуг».

Вчена рада Інституту підприємництва та перспективних технологій прийняла рішення затвердити звіт стипендіатки Кабінету Міністрів України доцента Христини Данилків та побажала їй не зупинятись на досягнутому.