Студенти кафедри ММП проходять курс у рамках програми Digitale Zukunft – Digi Bridge

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Скріншот з онлайн-курсу

У рамках грантової програми Digitale Zukunft – Digi Bridge між Національним університетом «Львівська політехніка», Україна, і Вищою технічною школою м. Ашаффенбург, Німеччина, яка реалізується на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва, проходить міжнародний факультативний курс «Entrepreneurial Cross-Border Business Opportunities».

Учасниками від кафедри стали студенти другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» та освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»: Володимир Михайлов, Кіріл Долгополов, Катерина Кушнір, Остап Лазарович, Євгенія Стефашко. Викладання забезпечують гостьові лектори Боріс Бауке та Вікторія фон Розен з Ашаффенбурзької Вищої технічної школи.

Після проходження курсу студенти набудуть таких компетентностей.

  1. Навики ідентифікування транскордонних бізнес-можливостей для підприємницької діяльності. Розуміння відмінностей та взаємодоповнень між діловим середовищем у Німеччині та економікою, що розвивається, з метою застосування інструментів геоарбітражу.
  2. Навики з аналізування, прийняття рішень та бізнес-планування, а також здатності розпізнання стратегічних можливостей та загроз, шляхом виявлення міжнародних та транскордонних можливостей для підприємництва.
  3. Подальше застосовування своїх знання на практиці, коли вони відкриватимуть або керуватимуть бізнес-організацією, пов’язаною з Німеччиною, Україною чи іншими економіками, що розвиваються. Студенти зможуть визначити ділові можливості та проблеми на основі економічного, технологічного, соціально-політичного та культурного середовища в Україні та Німеччині. Крім того, студенти зможуть використовувати отримані знання про підприємницькі можливості на різних ринках.

За результатами навчання покращаться навички:

  • ефективної командної роботи;
  • підготовки професійних презентацій;
  • критичного мислення.

Відповідно до навчального плану міжнародний факультативний курс розраховано на 180 годин (6 ЄКТС), зокрема аудиторне навантаження – 40,25 год, самостійна робота – 139,75 год.

Керівник грантової програми – професор Ліана Чернобай.

Скріншот з онлайн-курсу Скріншот з онлайн-курсу Скріншот з онлайн-курсу Скріншот з онлайн-курсу Скріншот з онлайн-курсу Скріншот з онлайн-курсу