Студенти ІНЕМ та ІЕСК стали переможцями Міжнародного конкурсу наукових робіт

Кафедра маркетингу і логістики, кафедра електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних систем
Журі конкурсу

3 червня на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася підсумкова науково-практична Zoom-конференція ІІ туру Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Конкурсна комісія розглянула 60 студентських наукових робіт, що надійшли із 44 закладів вищої освіти, серед яких: Mount royal university, Bissett school of business, Alberta Canada; Вища школа фінансів і права, м. Бєльсько-Бяла, Польща; Берлінський міжнародний університет; Університеті бізнес-інкубаторів ISMA, м. Рига, Латвія; Ризький технічний університет; Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Грузія; Великотирновський університет «св. Кирилла та св. Мефодія» (Болгарія); Вища школа економічних і комерційних наук, Сержи (Франція); Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), «Турал Мениджмънт» ЕООД (Болгарія) та інші.

На підсумковій конференції виступило 30 студентів за трьома напрямами: туристичний бізнес; маркетинг підприємств; бізнес адміністрування підприємств. За результатами розгляду наукових робіт Галузева конкурсна комісія спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» визначила переможців Конкурсу.

Серед них – двоє студентів кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка»:

  • І місце – Альона Рискальчук, студентка ІІ курсу; наукові керівники: Світлана Лихолат, к.е.н., доцент кафедри маркетингу і логістики Львівської політехніки; Мартін Ліповський, д.е.н., професор, Університет Марії Кюрі-Склодовської, Факультет економіки, кафедра маркетингу (м. Люблін, Польща);
  • ІІ місце – Сергій Кіндрат, студент IV курсу; наукові керівники: Ольга Мних, д.е.н., професор кафедри маркетингу і логістики Львівської політехніки; Яцек Бінда, доктор габілітований, професор, Вища школа фінансів і права (м. Бєльсько-Бяла, Польща).

Докладніше – на сайті Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Альона Рискальчук Сергій Кіндрат

5 червня на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася підсумкова науково-практична скайп-конференція Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Участь у конкурсі взяли студенти з України, Польщі, Китаю, Ірану, Грузії, Індії, Франції, Словаччини та Латвії. На підсумковій конференції виступило з науковими доповідями у вигляді PowerPoint-презентацій 36 студентів з 19 вищих навчальних закладів вищої освіти.

За результатами розгляду наукових робіт Галузева конкурсна комісія спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» визначила переможців Конкурсу.

Серед них – двоє студентів кафедри електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних систем Національного університету «Львівська політехніка»:

  • Диплом І ступеня – Тарас-Максим Янчак, «Вплив обмеженої розрядності на реалізацію передавальної функції в цифрових системах», науковий керівник – д.т.н., професор Володимир Мороз;
  • Диплом ІІ ступеня – Валентин Турковський, «Двоінверторна система живлення безщіткового двигуна постійного струму з розімкненими кінцями обмотки якоря для електричних транспортних засобів», науковий керівник – д.т.н., професор, завідувач кафедри ЕКС Ігор Щур.

Сайт конкурсу

Журі конкурсу Журі конкурсу