Ще один вагомий здобуток у скарбничку кафедри вищої математики

Кафедра вищої математики Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки монографії

Вийшла з друку монографія викладачів кафедри вищої математики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки: Ільків В.С., Страп Н.І., Волянська І.І. Задачi з нелокальними за видiленою змiнною умовами для рiвнянь з частинними похiдними у комплексних областях. – Львiв: Растр – 7, 2022. – 158 с.

Монографію присвячено встановленню умов розв’язості задач з нелокальними за виділеною змінною умовами для лінійних та слабконелінійних рівнянь та систем рівнянь з частинними похідними у шкалах соболєвських просторів функцій комплексних змінних, просторів функцій, що є рядами Діріхле-Тейлора з фіксованим спектром та гільбертових просторів Хермандера, які утворюють уточнену соболєвську шкалу. Побудовано за схемою Неша-Мозера наближені розв’язки нелінійних задач. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникли при дослідженні задач у багатовимірних комплексних областях.

Монографія буде корисною для науковців, аспірантів і студентів, що спеціалізуються у галузі диференціальних рівнянь та математичної фізики.