Львівські політехніки взяли участь у тематичному семінарі з прогнозування та збалансування потреб попиту та пропозиції в місті Рига

Уляна Садова
учасники семінару

27-28 червня 2017 року у Ризі (Латвія) з ініціативи Європейської Освітньої Фундації — ЄОФ (European Training Foundation — ETF (Турин, Італія)), Європейської комісії, а також Міністерства освіти і науки Латвії, Міністерства економіки Латвії проходив тематичний семінар з прогнозування та збалансування потреб попиту та пропозиції на ринку праці у кваліфікованих кадрах. Це був шостий (заключний) захід в рамках діяльності вказаного Агентства ЄС, яке у свій час було створене з метою сприяння політиці зовнішніх відносин, вдосконаленню розвитку людського капіталу у країнах-партнерах. Зазначимо, серія таких заходів була розпочата у червні 2014 року в Туріні. В 2015-2016 роках семінари були проведені в Хельсінкі, Парижі, Маастрихті, Празі.

У роботі семінару, крім приймаючої сторони (урядові кола Латвії), прийняли участь експерти ЄОФ, а також представники країн Східного Партнерства (Білорусі, України, Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану).

Відкрив роботу семінару Голова Департаменту операцій ЄОФ Ар’єн Вос, який привітавши та представивши усіх присутніх, окреслив основну мету заходу. Завдання, організаційні та технічні питання озвучила старший фахівець у сфері політики та професійного навчання цього ж Департаменту Едуарда Кастель Бранко. Робота семінару була організована у формі 11 сесій. Першу з них відкрила згадувана вища Едуарда Кастель Бранко з темою «Вимірювання невідповідності попиту та пропозиції у кваліфікованих кадрах (професійних вмінь)». Подібні виступи були виголошені керівником відділу з досліджень робочої сили і ринку праці (Служби продовження освіти та навчання Ірландії) Джоном Мак Гратом на тему «Розробка системи збору інформації про ринок праці — Ірландська модель» та експертом департаменту кваліфікованих кадрів і ринку праці Європейського Центру розвитку професійного навчання (CEDEFOP) Владимиром Кветаном на тему «Розуміння потребу кваліфікованих кадрах».

У роботі семінару прийняла участь делегація від української сторони (керівники структурних підрозділів та провідні спеціалісти Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства освіти і науки України, Державної служби зайнятості України, Державної служби статистики України, Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України).

Від української делегації було виголошено доповідь на тему «Регіональні потреби у кваліфікованих кадрах: аналіз та прогноз». Доповідачами були керівник НДЦ «Демос» при НУ «Львівська Політехніка» професор кафедри ТПЕ ІАПО д.е.н. Садова У.Я. та докторант Львівського національного університету ім. І Франка к.е.н. Гринькевич О.С. Зміст доповіді стосувався методології аналізу та прогнозу попиту та пропозиції робочої сили кадрів робітничих професій в Україні, а також висвітленню результатів широкомасштабного обстеження підприємств та організацій Львівської області на предмет поточної та перспективної потреби економіки регіону у робітничих кадрах (проведено авторським колективом НДЦ «Демос» у квітні-травні 2017 року на замовлення ЛОДА). Презентація була побудована таким чином, щоб представники інших країн могли дізнатися про цінність таких опитувань для розвитку регіональних навичок. Численні запитання, а також, схвальні відгуки присутніх на представлені результати дослідження дають право стверджувати, що в Україні існують не лише високі запити до проведення подібних робіт, але й належний науковий потенціал їх здійснення.

Доповіді від делегацій інших країн Східного Партнерства мали наступну тематику — формування та реалізація національних політик у сфері зайнятості, роль служб зайнятості у прогнозуванні потреб у кваліфікованих кадрах та збалансуванні попиту та пропозиції на ринку праці, можливості використання адміністративних даних для визначення характеристик ринку праці, прийняття обґрунтованих рішень при плануванні програм підтримки безробітних та у сфері освіти та навчання населення, встановлення зв’язку між політикою та діями у сфері збалансування попиту та пропозиції на кваліфіковані кадри (ваучерна система навчання) та інш.

Загалом можна відзначити, що проведений семінар має велике значення для зміцнення потенціалу провайдерів послуг з працевлаштування на ринку праці як країн ЄС, так і країн Східного партнерства. Його учасники мали змогу дізнатися про нові підходи, методологію, інституційні механізми діяльності надавачів послуг з працевлаштування на ринку праці, які розроблені в різних країнах (обмін знаннями, створення мереж). Керівництво ЄФО отримало нагоду ознайомитися з практиками країн Східного Партнерства у сфері передбачення потреб роботодавців у кваліфікації, а також використання інформації для прийняття управлінських рішень.

учасники семінару на семінарі на семінарі на семінарі на семінарі на семінарі