Проректор Олег Давидчак про забезпечення частки викладання окремих навчальних компонентів англійською мовою

Анна Зіганшина, Центр комунікацій Львівської політехніки
Олег Давидчак

Одним із завдань Стратегічного плану розвитку Львівської політехніки є забезпечення частки викладання окремих навчальних компонентів англійською мовою. Докладніше про те, як відбувається цей процес у нашому університеті, розповів проректор з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак.

– Університет надає можливість громадянам інших країн вивчати фахові дисципліни українською або ж англійською мовою. Наразі у Львівській політехніці затверджено 39 освітніх програм, які можна вивчати іноземною мовою. У 2022/23 навчальному році проводять підготовку здобувачів вищої освіти іноземною мовою за 25 освітніми програмами. Більшість вступників з інших країн обирають саме англомовні освітні програми. Якщо вступник-іноземець хоче вивчати освітню програму, а в нас ще немає її англомовного варіанта, то ставимо завдання відповідальній кафедрі. Перед запуском освітньої програми перевіряємо кадровий склад викладачів, які провадитимуть навчальний процес англійською мовою. Якщо в межах освітньої програми достатньо фахівців, ми її відкриваємо, – каже Олег Давидчак.

Не менш важливою для забезпечення якісного освітнього процесу є й підготовка науково-педагогічних працівників до викладання навчальних дисциплін англійською мовою.

– Львівська політехніка надає різноманітні послуги з вивчення іноземних мов як для викладачів, так і для студентів. Якщо викладач хоче підвищити рівень знання англійської мови, то він може звернутися до Лінгвістично-освітнього центру ІАПО і пройти курс. Після завершення курсу й успішного проходження тестування за програмою Оксфорду слухачеві надається сертифікат, який підтверджує його рівень володіння англійською мовою. Також у межах кафедри іноземних мов ІГСН ми організовуємо мовні школи й табори, де кожен охочий може поліпшити знання англійської мови. Варто зауважити, що підготовка до викладання освітніх програм іноземною покладається на самостійне опрацювання науково-педагогічними працівниками. Викладач має постійно поглиблювати знання, вдосконалювати професійні навички та підвищувати свій рівень володіння іноземними мовами, – наголошує проректор.

Традиційно найбільшу популярність серед іноземних вступників мають освітні програми ІБІС, ІГСН, ІНЕМ, ІМІТ, ІАРД, ІКНІ, ІАПО. Цього навчального року, як повідомив Олег Романович, особливе зацікавлення у студентів з Китаю викликала освітня програма другого (магістерського) рівня 053 «Психологія».