Професор кафедри іноземних взяв участь у геодезичній практиці в Університеті прикладних наук Нойбранденбурґа

Кафедра іноземних мов Львівської політехніки
Фото з практики у Німеччині

З 4 до 9 вересня 2023 року професор кафедри іноземних мов Інституту гуманітарних та соціальних наук Володимир Задорожний був відряджений в Університет прикладних наук (Вищу школу Нойбранденбурґ) міста Нойбранденбурґа (Німеччина) для участі у проведенні геодезичної навчальної практики українських студентів з Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка». Всі етапи програми проходили під керівництвом професора Ігора Тревого та за мовної підтримки професора Володимира Задорожного.

Загалом ще з 2006 року між Національним університетом «Львівська політехніка» та Університетом прикладних наук (Вищою школою Нойбранденбурґ), який розташований у землі Мекленбурґ-Форпомерн (Нижня Померанія) і здійснює підготовку здобувачів вищої освіти з інженерної геодезії, геоінформатики, геодезичної метрології та кадастру, триває міжнародна співпраця відповідно до укладеної угоди про кооперацію з обміну науковим та навчальним досвідом викладачів і студентів. Упродовж цих років співпраці професор кафедри ІМ Володимир Задорожний забезпечує наукову та навчальну комунікації німецькою мовою.

Завдяки цій Угоді двоє викладачів Інституту геодезії захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук та понад 10 викладачів Львівської політехніки – на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук і доктора філософії. Із них кілька молодих вчених стали завідувачами кафедр та заступниками директора Інституту. Понад сто студентів здійснили начальні геодезичні практики й понад 35 здобули німецькі дипломи магістра за програмою подвійних дипломів. Сьогодні у вестибюлі навчального корпусу Вищої школи Нойбранденбурґ висять два великі українські державні прапори як символ солідарності Німеччини з Україною та розміщено великий стенд про німецько-українську співпрацю обох університетів.

Цьогорічна геодезична навчальна практика, як і в попередні роки, дала можливість студенткам Інституту геодезії ознайомитися з новою геодезичною технікою і технологіями, з особливостями підготовки здобувачів вищої освіти на бакалаврському і магістерському рівнях у німецькому університеті та звернути увагу на необхідність професійного вивчення іноземних мов (німецької та англійської). У Німецькому науковому центрі аерокосмічних досліджень у м. Нойштреліц (DLR) студентки Національного університету «Львівська політехніка» отримали новітню інформацію про спостереження за штучними супутниками Землі, морську навігацію, дослідження іоносфери.

У рамках цієї практики відбулися також зустрічі в ректораті Вищої школи Нойбранденбурґ, де було висловлено побажання продовжити навчання за програмою подвійних дипломів, посеместрове навчання на бакалаврському та магістерському рівнях, стажування викладачів, а також продовжити навчальні геодезичні практики й реалізувати навчання німецьких студентів в Інституті геодезії Львівської політехніки. У підсумку підписано чергову угоду про продовження міжнародної співпраці між двома університетами.

Фото з практики у Німеччині Фото з практики у Німеччині Фото з практики Фото з практики у Німеччині