Продовжено гармонізацію переліку спеціальностей із Міжнародною стандартною класифікацією освіти

За матеріалами сайту Міністерства освіти і науки України
Заставка до матеріалу

Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1392 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». Зміни обумовлені розвитком ринку праці, новими загрозами та завданнями, які постали перед Україною у 2022 році.

Зокрема, цією постановою:

  • уточнено відповідності між спеціальностями українського переліку та МСКО;
  • змінено назви деяких спеціальностей: «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Підприємництво та торгівля», «Біологія та біохімія», «Кібербезпека та захист інформації», «Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика», «Електронні комунікації та радіотехніка», «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство», «Терапія та реабілітація», «Туризм і рекреація»;
  • перенесено спеціальності галузі «Автоматизація та приладобудування» до галузі «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації»;
  • введено спеціальність «Управління інформаційною безпекою».

Надалі Міністерство освіти і науки України передбачає ще низку змін у переліку галузей знань і спеціальностей у процесі забезпечення гармонізації систем вищої та фахової передвищої освіти із вимогами і практиками Європейського Союзу.

Водночас слід мати на увазі, що ядром вищої освіти, яке визначає її зміст, сутність здобутої освіти, присвоєних кваліфікацій тощо, є освітні програми, а не спеціальності. Галузі знань і спеціальності встановлюють загальну рамку. Відповідно, зміни у переліку галузей та спеціальностей не перешкоджають реалізовувати освітні програми, що належать до змінених позицій переліку.