Про графік навчального процесу в Університеті у весняному семестрі 2018/2019 навчального року

Проректор з науково-педагогічної роботи Львівської політехніки
Фото Головного корпусу ЛНПУ

Графіком навчального процесу Університету у весняному семестрі 2018/2019 навчального року встановлено:

  • початок весняного семестру:
    • для студентів І–ІІІ курсів бакалаврату, І курсу магістратури та аспірантів – з 25.02.2019 р.;
    • для студентів IV курсу бакалаврату – з 18.02.2019 р.;
    • для магістрів ІІ курсу, які навчаються за освітньо-науковими програмами, – з 04.02.2019 р.;
  • для студентів IV курсу бакалаврату перший тиждень весняного семестру з 18.02.2019 р. до 25.02.2019 р. вважати навчальним тижнем для уточнення тем бакалаврських кваліфікаційних робіт та надання консультацій;
  • ліквідацію академічних заборгованостей студентами за результатами зимового семестрового контролю заплановано в період з 11.02 до 24.02.2019 р.;
  • навчання на всіх курсах освітніх рівнів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» у весняному семестрі завершити до 30.06.2019 р.