Політехніка посідає найвищі позиції серед вітчизняних університетів у рейтингах THE World University Rankings by subject 2023

Лабораторія управління закладом вищої освіти
Заставка до рейтингу

За результатами цьогорічних рейтингів найкращих університетів світу Times Higher Education World University Rankings by subject 2023 серед 11 галузей знань – Art and humanities, Business and economics, Clinical and health, Computer science, Education, Engineering, Law, Life sciences, Social sciences, Physical sciences, Psychology – Національний університет «Львівська політехніка» включено до рейтингів за чотирма галузями:

Галузь знань Рейтингова позиція (кількість ЗВО)
у світі в Україні
Computer science 201–250 (974) 1 (5)
Business and economics 301–400 (870) 2 (5)
Engineering 601‒800 (1 306) 2 (9)
Physical sciences 601‒800 (1 307) 2 (10)


Цьогоріч Львівська політехніка покращила позиції у світовому рейтингу за галуззю Engineering, увійшовши до групи 601–800 найкращих університетів (минулого року – 801–1000), та зберегла позиції за іншими трьома галузями знань, водночас серед вітчизняних університетів посіла провідні перше та другі місця.

У предметних рейтингах використовують 13 індикаторів (ті самі, що й у світовому рейтингу), об’єднаних у п’ять категорій: викладання, дослідження, цитування, міжнародна співпраця, надходження від трансферу знань.

Право на участь у предметному рейтингу визначають два критерії: поріг кількості публікацій за галуззю знань та поріг чисельності науково-педагогічних працівників за цією галуззю.

World University Rankings by subject 2023