Освітня програма «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» успішно пройшла акредитацію

Кафедра транспортних технологій Львівської політехніки
Фрагмент сертифіката про акредитацію

Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Сертифікат № 4374 від 19.05.2023 р. з терміном дії до 01.07.2028 р.) підтверджено, що кафедра транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка» успішно завершила процес акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)».

Гарант цієї освітньо-наукової програми – доцент кафедри транспортних технологій, канд. техн. наук, доцент Микола Бойків.