Оголошено конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І. Вернадського Національної академії наук України у 2024 році

Національна академія наук України
Заставка до матеріалу

Для відзначення вчених за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук, на честь першого президента Української академії наук – видатного вченого, академіка Володимира Івановича Вернадського, а також з нагоди 85-річчя створення Академії Національна академія наук України заснувала Золоту медаль імені В.І. Вернадського.

Щорічно до дня народження академіка Володимира Вернадського (12 березня) присуджують дві золоті медалі – одну вітчизняному й одну зарубіжному вченому.

У конкурсі на здобуття Золотої медалі імені В.І. Вернадського можуть брати участь:

  • дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їхньої постійної роботи;
  • зарубіжні вчені;
  • окремі особи, які працюють у наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України.

Пропозиції щодо кандидатів необхідно подати до 12 листопада 2024 року.

Докладніше про перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та вимоги щодо їхнього подання – на сайті Національної академії наук України.