НДЦ «Демос» вітає колег з Інституту адміністрування та післядипломної освіти з 30-літтям!

Науково-дослідний центр «Демос» Львівської політехніки
Заставка до матеріалу

Колектив Науково-дослідного центру соціальної й демографічної політики та управління «Демос» Львівської політехніки вітає рідний Інститут адміністрування і післядипломної освіти з 30-літтям! Найкращий дарунок – повага, віддана праця, відмінні результати команди однодумців!

НДЦ «Демос» із перших кроків став помітним осередком пошукової робот науковців, організації зустрічей та комунікації викладачів і студентів Національного університету «Львівська політехніка», інших освітніх та наукових закладів Львівщини, України. Активну співпрацю встановлено з владними структурами, бізнесом, громадськими організаціями. Серед показових тем – дослідження проблем розвитку соціальної сфери, ринку праці та зайнятості населення, трансформаційних процесів на ринку освітніх послуг, соціальна аналітика та проєктування, регіоналістика тощо. Значне місце посідає налагодження співпраці з іншими організаціями та установами (від укладання угод про програми стажування викладачів, практику студентів до залучення молоді у проєктну діяльність, популяризацію вітчизняної науки.

За час існування творчий колектив Науково-дослідного центру «Демос» виконав низку бюджетних та договірних тем. Серед основних:

  • Проєкт у рамках Програми підвищення конкурентоспроможності Львівщини «Оцінка та прогноз потреби в кадрах для підприємств Львівської області» (2017 р.);
  • Проєкт регіонального розвитку в рамках секторальної підтримки ЄС «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення» (2018–2020 рр.);
  • Проєкт регіонального розвитку в рамках секторальної підтримки ЄС «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів» (2021–2023 рр.).

Дослідження, які проводить колектив НДЦ «Демос», отримують позитивні відгуки в державі й суспільстві. Свідченням стали оцінки учасників Парламентських слухань Комітету Верховної Ради України з питань освіти та науки (2019 р.) щодо пропозицій з організації моніторингу працевлаштування випускників ЗВО та ЗПТО прикордонного регіону, створення інтегрованої бази даних про ефективність вищої і професійної освіти у регіонах України (лист голови Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України), створення вебпорталу «Індикатори якості та ефективності професійної і вищої освіти Львівщини» (офіційний лист-подяка Міжнародного благодійного фонду досліджень освітньої політики) тощо.

НДЦ «ДЕМОС» – активний популяризатор наукових ідей українських вчених поза межами Національного університету «Львівська політехніка». Особливе місце займає участь членів команди в наукових конференціях під егідою Міжнародної організації праці (спільно з Федерацією профспілок України та Об’єднанням профспілок Львівщини – 2019–2020 рр.), спільно з Львівським інститутом ПрАТ МАУП «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» (щорічно, IFEPR), з Міжнародним благодійним фондом досліджень освітньої аналітики (2020–2022 рр.) тощо.

Відрадно, що у роботі Науково-дослідного центру «Демос» активну участь бере студентська молодь. За час існування Центру результати досліджень доповідали на наукових конференціях і форумах різного рівня і статусу.

Нині НДЦ «ДЕМОС» впевнено дивиться у завтрашній день. Колектив переконаний, що лише креативна ідея, постійна та систематична праця, висока мобільність є запорукою високих результатів, поваги колег та добробуту кожного.

Докладніше – у доданому файлі.