НДЦ «Демос» презентував результати досліджень щодо працевлаштування випускників ЗВО Львівщини

Науково-дослідний центр «Демос» Львівської політехніки
Фото із заходу

Днями на базі відпочинку «Політехнік-2» у смт Славському відбулося попереднє обговорення результатів дослідження, присвяченого моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої освіти Львівщини. Робота здійснена в рамках виконання Проєкту регіонального розвитку «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників закладів вищої та професійно-технічної освіти прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення) на замовлення Львівської ОДА у рамках секторальної підтримки ЄС (2018–2020 рр.). Виконавці цього етапу робіт – представники різних освітніх та наукових шкіл України: зокрема, Національного університету «Львівська політехніка» (Науково-дослідний центр соціальної й демографічної політики та управління «Демос», керівник Проєкту – професор Уляна Садова), Львівського національного університету імені Івана Франка, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені Мар’яна Долішнього НАНУ», Львівського навчально-наукового центру професійно-технічної освіти у Львівській області, а також окремої групи соціологів київської наукової школи.

Обговорення результатів дослідження відбувалося у формі окремого Модуля Програми підвищення кваліфікації для педагогічних, науково-педагогічних працівників ЗВО на тему «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність» (організатори – Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Благодійний Фонд «Міжнародний Фонд досліджень освітньої політики», громадська організація «Інноваційний університет»).

Основними спікерами були:

  • професор Національного університету «Львівська політехніка», керівник НДЦ «Демос», д.е.н., професор Уляна Садова – керівник Проєкту (представлення загальної інформації про Проєкт, його актуальність, цілі, види наукового продукту);
  • професор економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, д.е.н. Ольга Гринькевич (висвітлення міжнародного досвіду моніторингу працевлаштування і кар’єри випускників, представлення методології дослідження);
  • доцент Інституту адміністрування та післядипломної освіти Львівської політехніки, к.е.н., доцент Тетяна Степура та доцент економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, к.е.н., доцент Оксана Вільчинська (представлення результатів Моніторингу у Львівській області, інфографіка);
  • представники ІТ-групи Проєкту – Ростислав Малинич та асистент Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки, к.т.н. Мар’ян Селюченко (представлення вебпорталу «Індикатори якості та ефективності професійної і вищої освіти Львівщини».)

Учасники засідання обговорили методологію «Моніторингу…», особливості збору та систематизації аналітичних даних про працевлаштування випускників на рівні регіону (адміністративної області), вебпортал як важливий інструмент організації взаємодії зацікавлених сторін регіонального ринку освітніх послуг та ринку праці в Україні.

На завершення заходу автори Проєкту отримали схвальні відгуки про роботу, домовилися про співпрацю.

Докладніше про презентацію

Фото із заходу Фото із заходу Фото із заходу Фото із заходу