Науковці катедри УМ долучилися до роботи Міжнародної конференції «Теорія і практика викладання української мови як іноземної»

Катедра української мови Львівської політехніки
Скріншоти з онлайн-конференції

Традиційна Міжнародна наукова конференція «Теорія і практика викладання української мови як іноземної» згуртувала філологів-україністів з різних куточків України, з близького й далекого зарубіжжя. Під час її роботи акцентовано на консолідаційній ролі української мови як державної, звернено увагу на динаміку змін у мовному портреті української столиці й інших міст у сприйнятті українських та іноземних студентів, обговорено різні аспекти вивчення української мови як іноземної, визначено способи активізації навчальної діяльності студентів-іноземців під час вивчення української мови, окреслено проблемні питання культури української мови.

Науковці катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» презентували свої дослідження, а саме:

  • Зоряна Куньч, Олена Левченко: «Формування термінознавчої компетентности студентів спеціальности «Прикладна лінгвістика»»;
  • Лілія Харчук: «Тавтологія і плеоназм як порушення норм культури мовлення»;
  • Соломія-Марія Ковалів: «Емоційний концепт «сум» у збірці оповідань Андрія Любки «Кімната для печалі»»;
  • Ірина Ментинська: «Етапи становлення комп’ютерної термінології на тлі розвитку інформаційних технологій в Україні».