Науково-педагогічні працівники ІХХТ взяли участь у написанні оглядової статті для журналу Polymers MDPI

Кафедра органічної хімії Львівської політехніки
Скріншот із сайту журналу

Науково-педагогічні працівники кафедри органічної хімії Львівської політехніки професор Юрій Стецишин і доцент Юрій Панченко, а також старший науковий співробітник кафедри хімічної технології переробки пластмас Юрій Мельник разом із польськими колегами з Ягеллонського університету взяли участь у написанні оглядової статті Temperature-Responsive Polymer Brush Coatings for Advanced Biomedical Applications (Температуро-чутливі полімерні покриття для прогресивних біомедичних застосувань). Стаття була опублікована в журналі Polymers MDPI, який входить до наукометричних баз даних з імпакт-фактором 5.063.

Стаття присвячена принципово новому типу полімерних матеріалів – температуро-чутливим прищепленим полімерним щіткам – та їхньому застосуванню у прогресивних біомедичних технологіях. Температуро-чутливі прищепленні полімерні щітки суттєво змінюють свої фізико-хімічні властивості при незначних змінах температури, зокрема і в області фізіологічних температур. У роботі розглянуто три перспективні напрями біомедичного застосування температуро-чутливих прищеплених полімерних щіток: для вирощування клітин з наступним формуванням тканин та їхнім контрольованим відщеплення від поверхні, для контрольованої адсорбції та орієнтації білків, а також для контрольованих антибактеріальних властивостей.

Важливо, що значна частина оглядової статті побудована на результатах наукових статей авторів, які попередньо були опубліковані у рейтингових наукових виданнях.

Скріншот із сайту журналу Скріншот із сайту журналу