Національна академія наук оголосила конкурс на здобуття премій імені видатних учених України у 2024 році

Національна академія наук України
Лого НАНУ

З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України, Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених України.

У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть брати участь:

  • дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їхньої постійної роботи;
  • окремі особи, які працюють у наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України;
  • колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії роботу, якщо більшість авторів працює в установах, передбачених попереднім підпунктом цього пункту.

Право висувати роботи на здобуття іменних премій надано, зокрема:

  • науковим установам, закладам вищої освіти, дослідним лабораторіям і станціям, конструкторським бюро;
  • науковим та інженерно-технічним асоціаціям і товариствам.

Колектив, висунений на здобуття іменної премії, має включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим. Загальна кількість авторів не повинна перевищувати трьох осіб.

Крайній термін подання роботи на конкурс – 1 листопада 2024 року.

Докладніше – на сайті Національної академії наук України.