Національна академія наук оголосила конкурс на здобуття премій імені видатних учених України

Національна академія наук України
Національна академія наук України

З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки та економіки України, Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених України.

У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть брати участь:

  • дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їхньої постійної роботи;
  • окремі особи, які працюють у наукових установах, вищих навчальних закладах, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України;
  • колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії роботу, якщо більшість авторів працює в установах, передбачених попереднім пунктом.

Колектив, висунений на здобуття іменної премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим. Загальна кількість авторів не повинна перевищувати трьох осіб.

На здобуття іменних премій можуть бути висунені:

  • наукові праці лише після того, як мине не менше 6 місяців, але не більше 5 років після їхнього опублікування;
  • винаходи й відкриття – після їхнього впровадження у народне господарство.

Граничний термін подання роботи на конкурс – 1 листопада 2021 року.

Докладніше про конкурс на здобуття премій імені видатних учених України