Наказом ректора змінено графіки навчального процесу Університету на 2022/23 навчальний рік

Адміністрація Львівської політехніки
Студенти Львівської політехніки

На виконання розпорядження МОН України від 27.06.2022 р. № 1/7035-22 «Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році» та відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році (із змінами і доповненнями), Правил прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2022 році (із змінами і доповненнями) Наказом ректора № 369-1-10 від 15.08.2022 р. «Про зміну графіків навчального процесу університету на 2022/23 н.р.» внесено зміни у графіки навчального процесу Національного університету «Львівська політехніка» на 2022/23 н.р., затверджені наказами ректора № 242-1-10 від 24.05.2022 р. та № 318-1-10 від 29.06.2022 р. (Додатки 1–5).

Зокрема, внесено зміни в пункт 2 наказу ректора від 24.05.2022 р. № 242-1-10:

  • абзац 1 слід викласти в такій редакції:
    • для здобувачів вищої освіти першого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання заняття розпочати з 15 вересня 2022 року;
  • абзац 2 викласти в такій редакції:
    • для здобувачів вищої освіти першого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання заняття розпочати з 1 жовтня 2022 року;
  • доповнити пункт 2 абзацом 6 у такій редакції:
    • для здобувачів вищої освіти першого курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти денної форми навчання заняття розпочати з 5 вересня 2022 року.