На кафедрі ОХ відбувся круглий стіл «Створення сучасних полімерних систем доставки лікарських препаратів»

Кафедра органічної хімії Львівської політехніки
Фото із семінару

29 грудня на кафедрі органічної хімії Національного університету «Львівська політехніка» проведено круглий стіл на тему «Створення сучасних полімерних систем доставки лікарських препаратів». У його роботі взяли участь наукові групи під керівництвом:

 • д.х.н., професора, п.н.с. науково-дослідної теми ДБ/СОРБ Володимира Самарика (кафедра органічної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка»);
 • академіка НААН України, д.вет.н., професора Василя Влізла (кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького);
 • д.с.-г.н., с.н.с., завідувача лабораторії Дмитра Остапіва (лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії Інституту біології тварин НААН України).

Були присутні директор Технопарку Національного університету «Львівська політехніка» Андрій Стояновський як фахівець економічно-виробничих процесів та к.б.н., с.н.с. Роман Остапів (Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок).

В рамках круглого столу відбулось обговорення успіхів у створенні полімерних систем, зокрема на основі псевдополіамінокислот, для доставки лікарських препаратів, було продемонстровано результати досліджень, проведених у згаданих закладах. Також під час круглого столу обговорено перспективи подальшої роботи в цій галузі досліджень та окреслено напрями подальшої співпраці.

У заході також братили участь:

 • наукові співробітники лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії Інституту біології тварин:
  • Марія Козак – к.б.н., с.н.с.;
  • Юлія Боднар – к.б.н., м.н.с.;
  • Ірина Петрух – к.вет.н., с.н.с.;
  • Наталія Кузьміна – к.б.н., н.с.;
 • співробітники кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького:
  • Любов Слівінська – д.вет.н., професор, завідувач кафедри;
  • Андрій Щербатий – к.вет.н., доцент;
  • Микола Личук – к.вет.н., доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики.
Фото із семінару Фото із семінару Фото із семінару Фото із семінару Фото із семінару