На кафедрі ММП провели опитування щодо задоволеності магістрантів наданням освітніх послуг

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Герб Львівської політехніки

На кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» було проведено опитування (анкетування) студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Метою заходу був моніторинг задоволеності студентів наданням освітніх послуг та рівнем викладання дисциплін на кафедрі.

В опитуванні взяло участь 39 студентів, які навчаються за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Результати анкетування відображено у звіті.