На кафедрі маркетингу і логістики ІНЕМ аспіранти I року навчання прозвітували про результати досліджень

Кафедра маркетингу і логістики Львівської політехніки
Фото із заходу

20 лютого на засіданні кафедри маркетингу і логістики Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки здобувачі ІІІ рівня вищої освіти презентували результати досліджень за півроку.

Відповідно до затверджених Вченої радою ІНЕМ індивідуальних планів наукової роботи за цей період аспіранти запланували:

  • вибрати напрям та методи досліджень, сформулювати мету і завдання;
  • обрати й затвердити теми для своїх дисертаційних досліджень;
  • провести літературний огляд, обґрунтувати актуальність напряму дослідження та визначити новизну, розпочати написання розділу I;
  • подати до друку тези на конференцією та/або статтю тощо.

Здобувачі доповіли про хід індивідуального плану та виконані завдання.

Відповідно до навчального індивідуального плану всі аспіранти успішно здали заліки/іспити з дисциплін «Іноземна мова для академічних цілей», «Філософія і методологія науки» та «Методи дослідження операцій в маркетингу».

Науково-педагогічні працівники кафедри ставили запитання та коментували доповіді. Обрані й затверджені теми є актуальними. Позитивно впливатиме на подальші наукові пошуки те, що аспіранти володіють теоретичними та практичними знаннями у сферах своїх досліджень.

Усі подані звіти здобувачів ІІІ рівня вищої освіти затверджені протоколом засідання кафедри маркетингу і логістики.

Фото із заходу Фото із заходу Фото із заходу Фото із заходу Фото із заходу Фото із заходу Списки аспірантів Списки аспірантів Списки аспірантів