На кафедрі фінансів успішно акредитовано ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» для магістрів

Кафедра фінансів Львівської політехніки
Фрагмент сертифіката

На кафедрі фінансів Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки успішно акредитовано освітньо-наукову програму за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня.

Якість надання освітніх послуг підтверджено сертифікатом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 3754 терміном дії до 01.07.2028 року.