На базі Хмельницького політехнічного коледжу відбулася міжнародна конференція з актуальних проблем сучасної науки

Хмельницький політехнічний коледж Львівської політехніки
Фото з конференції

26 листопада 2020 року на базі Хмельницького політехнічного коледжу Львівської політехніки в режимі було проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію на тему «Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту».

Було представлено низку доповідей, які стосуються сучасних аспектів економіки, менеджменту, формування технологічного потенціалу, приладобудування, автоматизації виробничих систем та використання інструментів інформаційного забезпечення.

Слід відзначити доповідь доктора наук, професора, заступника декана зі студентських питань Університету Марії Кюрі-Склодовської (Польща) Малгожати Каміенецької, яка висвітлила низку перспектив розвитку польсько-українського співробітництва з огляду на вплив сучасних економічних відносин. Також професор деталізувала важливість спліт-таймінгу в механізмі сплати поточних зобов’язань з ПДВ.

Окремим блоком була задана тематика доповідей науковців-економістів, зокрема к.е.н., доцента Володимира Жежухи. В рамках доповідей було обговорено такі важливі поняття як «концепція реінжинірингу та нові виклики бізнес-середовища», «експортоорієнтоване управління промислового виробника», «торгівля в умовах глобальних тенденцій».

Під час роботи другої секції конференції було обговорено сучасні тенденції розвитку фахової передвищої освіти в Україні. Висвітлюючи ключові аспекти зазначеної тематики, директор Хмельницького політехнічного коледжу, д.е.н., доцент Вадим Овчарук зупинився на порівнянні системи фахової передвищої освіти України та системи доуніверситетської підготовки (на прикладі громадських коледжів США), а директор Інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор Любомир Пилипенко охарактеризував проблеми забезпечення інтегрованості системи фахової освіти в Україні.

За підсумками конференції вирішено продовжити розгляд обговореної проблематики в рамках ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, яка буде проведена на базі Хмельницького політехнічного коледжу у 2021 році.